CZ
CC Šumperk
CC Šumperk
* Velikonoční sraz v termálu Komárom HU 28.3. - 1.4. 2024 šipka anim
* Klubový sraz v kempu Pullmann Piešťany Slovensko 16. - 19.5. 2024 šipka anim
* Klubový sraz v kempu Hutisko-Solanec 19. - 23. 6. 2024 šipka anim
* Sraz v termálu Kiskunmajsa Maďarsko 19. - 27. 10. 2024 šipka anim
Dahlie rallye Asociace CC AČR - neoficielní www
  Sdílet tuto stránku na facebooku    ≈ Aktualizace této stránky: Pondělí 25 Březen, 2024 10:54
×
 
×
 
×
     
×

Garantem srazu je předseda Radek Prášil. Telefon +420 739 146 814
e-mail: predsedaccsumperk@gmail.com

www kempu a termálu: https://jonathermal.hu/     GPS - 46°31'15.6"N 19°44'46.6"E       mapa šipka anim       Street View příjezdu šipka anim

Před odesláním přihlášky si přečtěte poučení o zacházení s Vašími osobními údaji (tzv GDPR)
je to povinné!
zavřít X    Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů.
Odesláním on-line přihlášky na srazy pořádané Caravan clubem Šumperk IČO 70040176 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 51093, emailový kontakt předseda klubu: predsedaccsumperk@gmail.com, souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
    1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení
• poštovní adresa
• emailová adresa
• poštovní adresa
• telefonický kontakt
• to se týká i osob přihlášených spolu se mnou v přihlášce

    2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Přihláška na srazy

    3. Doba zpracování osobních údajů je:
Jeden rok od udělení souhlasu nejdéle konec roku

    4. Osobní údaje budou poskytnuty ještě jen recepci kempu a žádným dalším třetím osobám:

    5. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na naše kontaktní údaje.

Přihlašovatel na sraz prohlašuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně svých osobních údajů, že uvedené osobní údaje ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
To potvrzujete odesláním o-line přihlášky a potvrzením před odesláním, že jste toto poučení četl.

    Poučení pro poskytovatele údajů:
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
• osobní údaje poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem pořádání srazu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
• CC Šumperk nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• CC Šumperk předá osobní údaje jen recepci Autokempu a nemá v úmyslu předat osobní údaje žádné další třetí straně.
• Přihlašovatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požado vat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Přihláška srazu
termál Kiskunmajsa HU 2024:

Žlutá políčka musí být vyplněna!

    Zpráva - nemusíte vyplňovat!!!  

 

Odhláška srazu
termál Kiskunmajsa HU 2024:

Žlutá políčka musí být vyplněna!

Zpráva - nemusíte vyplňovat!!!

Omluvte nás prosím pokud nejdou odeslat přihlášky formulářem, proto se prosím přihlašte normálním e-mailem na: caravanclub@gmail.com
V emailu napište:
Hlavně na jaký sraz se hlásíte
jméno
adresu
klub
email
telefon
Děkuji velmi za porozumění - Mačát Jaroslav, admin webu.

Kontakt na předsedu: Radek Prášil (tomu psát nemusíte, my se domluvíme) tel +420 739 146 814, e-mail: predsedaccsumperk@gmail.com

Seznam přihlášených na sraz:
 • 01 - Radek Prášil - CC Šumperk
 • 02 - Pavla Václavíčková - CC Šumperk
 • 03 - Rostislav Vrána - CC Šumperk
 • 04 - František Kruťa - CC Šumperk
 • 05 - Jaroslav Mačát - CC Šumperk
 • 06 - Anna Zhánělová - CC Šumperk
 • 07 - Petr Šteflíček - CC Šumperk
 • 08 - Ivan Rampula - CC Šumperk
 • 09 - Josef Voloscuk - CC Šumperk
 • 10 - Miroslav Rabinský - CC Šumperk
 • 11 - Josef Moravec - CC Pardubice
 • 12 - Miloš Kubín - CC Pardubice
 • 13 - Stanislav Oral - CC Šumperk
 • 14 - Josef Žerníček - CC Šumperk
 • 15 - Josef Polášek - CC Šumperk
 • 16 - Petr Meisl - Dubenec 117
 • 17 - Vladimír Reichel - CC Šumperk
 • 18 - Vladislav Vilímec - CC Morava
 • 19 - Sl Sedláček - bez klubu
 • 20 - Dragoš Chiroiu - AČR
 • 21 - Jiří Veselý - CC Šumperk
 • 22 - Jan Drbola - Caravan 24
 • 23 - Otakar Prášil - bez klubu
 • 24 - Vladimír Otáhal - AČR
 • 25 - Oldřich Moučka - CC Pardubice
 • 26 - Zdeněk Falta - CC Šumperk
 • 27 - Hana Špačková - CC Šumperk
 • 28 - Tomáš Handl - CC Šumperk
 • 29 -
 • 30 -
 • 31 -
 • 32 -
 • 33 -
 • 34 -
 • 35 -
 • 36 -
 • 37 -
 • 38 -
 • 39 -
 • 40 -

 

 

https://eu.zonerama.com/macat/Album/7818089
Úložiště našich fotografií na různých webech
Naše albumy fotek jsou umístěny na těchto čtyřech úložištích a jsou většinou identické. Vyberte si kde se Vám budou fotky prohlížet lépe:
facebook
CC Šumperk
fa