CZ
CC Šumperk
CC Šumperk
* Velikonoční sraz v termálu Komárom HU 28.3. - 1.4. 2024 šipka anim
* Klubový sraz v kempu Pullmann Piešťany Slovensko 16. - 19.5. 2024 šipka anim
* Klubový sraz v kempu Hutisko-Solanec 19. - 23. 6. 2024 šipka anim
* Sraz v termálu Kiskunmajsa Maďarsko 19. - 27. 10. 2024 šipka anim
Dahlie rallye Asociace CC AČR - neoficielní www
Rok 2023
Sraz CC Šumperk v termálu Goracy Potok v Polsku.
Termín srazu 28. září - 1. října 2023.
Je nutná přihláška a záloha!
letecky
×
letecky
 
×
letecky
 
×
letecky
     
×
termal
tobogan
×
tobogan
Kliknutím na náhled se fotografie se zvětší!           Sdílet tuto stránku na facebooku    ◄ Aktualizace této stránky Středa 9 Srpen, 2023 19:37

Důležité informace.
Podmínky srazu:
▬ Pro účast na srazu je nutná přihláška a zaplacená záloha.
▬ Seznam přihlášených předá náš klub na recepci kempu před srazem.
▬ Případná změna přihlášeného za někoho jiného je možná jen po konzultaci s pořadatelem.
Sleva je též podmíněna tím, že posádka se ubytuje v pro nás vyhrazeném místě. Pokud nebude toto dodrženo, nemusí být poskytnuta sleva
▬ Při srazu je nutno dbát pokynů pořadatele a pracovníků kempu!
Při zatajení počtu účastněných nebo zatajení jiných placených údajů v posádce bude posádka vykázána ze srazu a tím i z kempu!!

O kempu:
▬ Maximální počet rezervací je 16 posádek - nově: přijmeme o několik posádek více
▬ www stránka kempu https://camp.goracypotok.pl/ ║ GPS: 49°23'58.9"N 20°01'27.0"E ║
▬ Street wiev recepce animovaná šipečka
▬ mapa animovaná šipečka
▬ v kempu je


Ceny:
Máme vyjednanou zlevněnou cenu pro náš sraz 15%.
To je z 948 zlotých na 4 dny.(Cena se může mírně změnit, ještě sami přesně neví)

Stravování:

 

 

 

https://eu.zonerama.com/macat/Album/7818089
Úložiště našich fotografií na různých webech
Naše albumy fotek jsou umístěny na těchto čtyřech úložištích a jsou většinou identické. Vyberte si kde se Vám budou fotky prohlížet lépe:
Přihláška srazu Goracy Potok v Polsku.
Uzavřeno - přihláška nefunguje!!!
Pro rezervaci tohoto srazu musí náš klub zaplatit předem recepci kempu zálohu.
Pro účast na sraz budeme tedy vybírat od přihlášených zálohu 2 500 Kč.
Ta bude potom při placení na recepci odečtena od celkové platby.
Záloha bude vrácena, pokud pojede na sraz někdo jiný.
Vjezd do kempu je od 28.9.2023 7:00 a odjezd nejpozději 1.10.2023 22:00. V tomhle termínu máme po celou dobu vstup do termálních lázní a pobyt v kempu v ceně.
Kdo přijede dříve musí doplatit dle ceníku kempu. Od pátku 29.9.2023 pořádají lázně v areálu lázní Oktoberfest, určitě nás tam čeká příjemná atmosféra a spousty druhů piva a různých pochutin.
Garantem srazu je David Prášil, email dejv5303@gmail.com, telefon 606 109 895.
Přihláška srazu Goracy Potok.
  Žlutá políčka musí být vyplněna!  

Přečtětě si prosím poučení! Musíte souhlasit - Zaškrtnout!
Poučení GDPR
ZAVŘÍT POUČENÍ
   Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů.
Odesláním on-line přihlášky na sraz pořádaný CC Šumperk uděluji Caravan clubu Šumperk se sídlem 561 52 Verměřovice 153, IČO 70040176 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 51093, emailový kontakt předseda klubu: predseda@caravanclub.name,souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa
  • emailová adresa
  • poštovní adresa
  • telefonický kontakt
  • datum narození
  • to se týká i osob přihlášených spolu se mnou v přihlášce
  • pokud se bude na srazu fotografovat, souhlasím se zveřejnění na webových stránkách klubu.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je přihláška na náš klubový sraz.
 3. Doba zpracování osobních údajů jeminimálně jeden rok od udělení souhlasu na konkrétní přihlášovaný sraz.
 4. Osobní údaje budou poskytnuty ještě jen recepci kempu a žádným dalším třetím osobám:
 5. Spolu s přihláškou souhlasím s uvedením mého jména na seznam přihlášených na sraz a pokud nepřijedu a neoznámím to CC Šumperk souhlasím i s uvedením jména na černé listině.
 6. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na naše kontaktní údaje.

Přihlašovatel na sraz prohlašuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně svých osobních údajů, že uvedené osobní údaje ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
To potvrzujete odesláním o-line přihlášky a potvrzením před odesláním, že jste toto poučení četl.

Poučení pro poskytovatele údajů:
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • Osobní údaje poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem pořádání srazu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • CC Šumperk předá osobní údaje jen recepci kempu kde je sraz pořádán a nemá v úmyslu předat osobní údaje žádné další třetí straně.
 • CC Šumperk nepověří zpracováním osobních údajů žádného dalšího zpracovatele.
 • Přihlašovatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Děkujeme za přečtení a naviděnou na našem klubovém srazu!!
Zaškrtněte! Souhlasím!
Obrana proti spamu. Povinné!
Vypočítejte dva plus jedna, číslicí:

Zpráva - nemusí se vyplňovat

Odhláška srazu Goracy Potok

Ruším svoji přihlášku srazu :

Obrana proti spamu. Povinné!
Vypočítejte dva plus jedna, napiš číslicí:

tužka
Zpráva - (důvod) - nemusí se vyplňovat

 

 

Seznam srazů našeho Caravan clubu od roku 2003 po dnešek.
Seznam přihlášených na sraz!!

 • Přihlášení - zaplacená záloha:
 • 01 - David Prášil - CC Šumperk
 • 02 - Radek Prášil - CC Šumperk
 • 03 - Pavla Václavíčková - CC Šumperk
 • 04 - Tomáš Handl - CC Šumperk
 • 05 - Rostislav Vrána - CC Šumperk
 • 06 - Hana Špačková - CC Šumperk
 • 07 - Vlastimil Vejmola - CC Strážnice
 • 08 - Miroslav Štalmach - CC Strážnice
 • 09 - Dragoš Chiroiu - AČR
 • 10 - Jaromír Dobřanský - bez klubu
 • 11 - Radim Černý - bez klubu
 • 12 - Vladimír Reichel - CC Šumperk
 • 13 - Otakar Prášil - CC Šumperk
 • 14 - Miroslav Rabinský - CC Šumperk
 • 15 - Karel Dospíšil - bez klubu
 • 16 - Josef Voloszcuk - CC Šumperk
 • 17 - za 09 jede František Kruťa - CC Šumperk
 • Přihlášení zatím nezaplaceno:
 • náhradník - třeba zaplatit zálohu
 • -
 • -
 • -
 • -

Mapka kempu, kde budeme stát:

Street-View recepce campu a termálu Goracy Potok - Polsko

 

Mapa okolí Goracy Potok:

Mapa cesty Olomouc --> Goracy Potok animovaná šipečka
Doporučená vyzkoušená trasa Bielsko Biala --> Wadowice --> Suchá Beskidzka --> Szaflary ... méně vesnic a méně kopečků.

Fotografie ze soukromé návštěvy Prášilů v termálu Goracy Potok - PL animovaná šipečka

Také video od Prášilů:

 

 

Vysouvací formulář.
Není určen k přihlášení srazů!
Povinné! Vypočítej dva plus jedna.
Zpráva, upozornění, kritika
facebook
CC Šumperk
fa