CZ
CC Šumperk
CC Šumperk

O srazech roku 2024 teprve jednáme - čekejte a sledujte náš web!!!
Také se těšíte na novou sezonu 2024?

  

Dahlie rallye Asociace CC AČR - neoficielní www
Rok 2023     sraz našeho klubu v kempu Žamberk
22. června - 25. června 2023.

Je po srazu, děkujeme zůčastněným za účast!
×
 
×
 
×
     
×
×

Kliknutím na fotografii se zvětší!           Sdílet tuto stránku na facebooku    ◄ Aktualizace této stránky Sobota 11 Listopad, 2023 10:48

Důležité informace.
Podmínky srazu:
▬ Pro účast na srazu je nutná přihláška - je na záložce vedle (jinak nebude poskytnuta sleva).
▬ Seznam přihlášených předá náš klub na recepci kempu těsně před srazem.
▬ Případná změna přihlášeného za někoho jiného je možná jen po konzultaci s pořadatelem.
Sleva je též podmíněna tím, že posádka se ubytuje v pro nás vyhrazeném místě. Pokud nebude toto dodrženo, nebude poskytnuta sleva
▬ Při srazu je nutno dbát pokynů pořadatele a pracovníků kempu!
Při zatajení počtu účastněných nebo zatajení jiných placených údajů v posádce bude posádka vykázána ze srazu a tím i z kempu!!

O kempu:
▬ Maximální počet rezervovací pro nás je 30 přihlášek
▬ www stránka kempu animovaná šipečka celého areálu animovaná šipečka ║ GPS: N - 50°5'11.764'' E - 16°28'31.667'' ║
▬ Street wiev vjezdu do kempu animovaná šipečka
▬ mapa animovaná šipečka
Příjezd do tohoto kempu je velmi dobrý. Areál leží kousek od silnice č. 11 pokud jedete od Hradce Králové tak na výjezdu ze Žamberka - nedá se přehlédnout (v ostré zatáčce rovně). Zde odbočíte vlevo animovaná šipečka
Aquapark je hned vedle kempu, www autocamping.cz/aquapark - foto dál


Ceny:
Možnost zaplacení pobytu platební kartou.
Máme vyjednanou slevu na náš sraz cca 20%
Cena auto, karavan (nebo obytné auto), 2 osoby, elektřina 420 Kč

Stravování:
Je možné v restauraci před vjezdem do kempu.

Návrh na návštěvu:
Je možnost návštěvy Muzeum starých strojů a technologií.
V kempu obejdu zájemce a pokud nás bude alespoň 15, objednám průvodce a zajdeme tam pěšky. Je to cca 2 - 3 km. Můžete mi zaslat email, kdo má zájem!

Doporučení k návštěvě:
Jsou zde různé trasy prohlídek:
▬ řemesel, mechanické dílny, vozovna, zubní a gynekoligická ordinace, školní třída, zemědělství, retro, betlémy.
▬ doby prohlídek jsou 30 minut až 70 minut
▬ ceny jsou různé dle trasy a různých slev
Pro více informací www: muzeumremesel.cz. Vzdálenost 6 km.
Muzeum bylo otevřeno v roce 2010 ve sklepení letohradského zámku za účasti členů Divadla J. Cimrmana. Muzeum seznamuje s vynálezy, cestovatelskou a výtvarnou činností tohoto velikána. K vidění je i Mistrova světnička dovezená z Vídně. Expozice je pravidelně doplňována novými exponáty.
www kcl-letohrad.eu/svetnicka-jary-cimrmana. Vzdálenost 6 km.
V obci Helvíkovice (dnes součást Žamberku) se 21. srpna 1698 narodil vynálezce bleskosvodu Prokop Diviš. Rodný dům, který stojí kousek od Divoké Orlice, je přístupný od května do září. Vedle domku stojí kopie původního bleskosvodu.
Expozice městského muzea v rodném domku je rozdělena do dvou části. Jednou je světnice v podobě, jakou mohla mít v době Divišova narození, druhá část je věnována přímo Divišově osobě, jeho studiím, kněžské a vědecké dráze. Součástí expozice jsou repliky přístrojů, s kterým Diviš prováděl své pokusy.
www hrady.cz/rodny-dum-prokopa-divise. Vzdálenost 2 km. Při výjezdu ze Žamberka směr Hradec Králové je vidět ze silnice č.11
Příznivé účinky soli a mořského ovzduší na lidský organismus byly známy od nepaměti. V současné době se k tomuto zdroji opět vracíme. Většina z nás ale nemá dostatek času a možností jezdit na pravidelné dovolené k moři. I proto se v poslední době objevuje čím dál víc prostředků jak dostat moře blíž k nám. Jedním z nich jsou i Mikroklimatické solno-jodové jeskyně. Nejen že nám přiblíží moře, zároveň jsou i využitelné jako doplňková a podpůrná léčba některých onemocnění, ale i jako prevence během období chřipek.
www jeskyne-krystal.cz. Vzdálenost 1 km.
HISTORIE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY.
Vojenské muzeum Králíky prezentuje historii Československé armády od jejího vzniku po současnost. Několikrát do roka se u nás můžete svést ve vojenské technice nebo navštívit vojensko-historické akce.
www armyfort.cz/cs . Vzdálenost 25 km
Tvrz Hanička patřila do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. letech minulého století proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu. Když se v roce 1933 dostal v Německu k moci Adolf Hitler a začal se tam rozbíhat mohutný zbrojní průmysl, bylo každému jasné, že Evropě hrozí vážné nebezpečí. Smlouvy podepsané na konci první světové války, které omezovaly mimo jiné i zbrojní výrobu byly ze strany Německa stále více porušovány a nikdo nepochyboval o tom, co bude následovat. Československo bylo jedním z nejvíce ohrožených států, neboť německé obyvatelstvo v pohraničí v mnoha případech tvořilo většinu obyvatelstva té oblasti a stále častěji požadovalo připojení k říši. Naše republika byla nepoměrně menší, nežli tehdejší Německo a ani v případě mobilizace nemohl počet našich jednotek odolat silám nepřítele. Hranice s Německem jsme měli v té době v délce 1 545 kilometrů a na severu končily až u Bohumína. Úzký a protáhlý tvar republiky byl v případě útoku ze severu pro naši obranu nevýhodný a proto při této části hranice s Německem vzniká mohutný systém železobetonových opevnění po vzoru francouzské Maginotovy linie. Toto opevnění mělo udržet první nápor nepřítele, až do příchodu spojenců, především Francie a Anglie.
www hanicka.cz vzdálenost 20 km - mapa animovaná šipečka

Video na Youtube: Cestování s kamerou po východních Čechách - Žamberk animovaná šipečka

https://eu.zonerama.com/macat/Album/7818089
Úložiště našich fotografií na různých webech
Naše albumy fotek jsou umístěny na těchto čtyřech úložištích a jsou většinou identické. Vyberte si kde se Vám budou fotky prohlížet lépe:
Přihláška
Přihláška srazu v Žamberku.
  Žlutá políčka musí být vyplněna!  

Přečtětě si prosím poučení! Musíte souhlasit - Zaškrtnout!
Poučení GDPR
ZAVŘÍT POUČENÍ
   Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů.
Odesláním on-line přihlášky na sraz pořádaný CC Šumperk uděluji Caravan clubu Šumperk se sídlem 561 52 Verměřovice 153, IČO 70040176 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 51093, emailový kontakt předseda klubu: predseda@caravanclub.name,souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa
  • emailová adresa
  • poštovní adresa
  • telefonický kontakt
  • datum narození
  • to se týká i osob přihlášených spolu se mnou v přihlášce
  • pokud se bude na srazu fotografovat, souhlasím se zveřejnění na webových stránkách klubu.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je přihláška na náš klubový sraz.
 3. Doba zpracování osobních údajů jeminimálně jeden rok od udělení souhlasu na konkrétní přihlášovaný sraz.
 4. Osobní údaje budou poskytnuty ještě jen recepci kempu a žádným dalším třetím osobám:
 5. Spolu s přihláškou souhlasím s uvedením mého jména na seznam přihlášených na sraz a pokud nepřijedu a neoznámím to CC Šumperk souhlasím i s uvedením jména na černé listině.
 6. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na naše kontaktní údaje.

Přihlašovatel na sraz prohlašuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně svých osobních údajů, že uvedené osobní údaje ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
To potvrzujete odesláním o-line přihlášky a potvrzením před odesláním, že jste toto poučení četl.

Poučení pro poskytovatele údajů:
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • Osobní údaje poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem pořádání srazu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • CC Šumperk předá osobní údaje jen recepci kempu kde je sraz pořádán a nemá v úmyslu předat osobní údaje žádné další třetí straně.
 • CC Šumperk nepověří zpracováním osobních údajů žádného dalšího zpracovatele.
 • Přihlašovatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Děkujeme za přečtení a naviděnou na našem klubovém srazu!!
Zaškrtněte! Souhlasím!
Obrana proti spamu. Povinné!
Vypočítejte dva plus jedna, číslicí:

Zpráva - nemusí se vyplňovat

Odhláška srazu červen Žamberk

Ruším svoji přihlášku srazu :

Obrana proti spamu. Povinné!
Vypočítejte dva plus jedna, napiš číslicí:

tužka
Zpráva - nemusí se vyplňovat

 

Seznam srazů našeho Caravan clubu od roku 2003 po dnešek.
Seznam přihlášených na sraz!!

 • 01 - Jaroslav Mačát -- CC Šumperk
 • 02 - Josef Voloszcuk -- CC Šumperk
 • 03 - Radek Prášil -- CC Šumperk
 • 04 - Ivo Lošťák -- CC Šumperk
 • 05 - Pavla Václavíčková -- CC Šumperk
 • 06 - Marek Lošťák -- CC Šumperk
 • 07 - Jiří Bartoš -- CC Šumperk
 • 08 - Stanislav Oral - CC Šumperk
 • 09 - Antonín Zháněl -- CC Šumperk
 • 10 - David Prášil -- CC Šumperk
 • 11 - Josef Žerníček -- CC Šumperk
 • 12 - Hana Špačková -- CC Šumperk
 • 13 - Pavel Ženožička -- CC Šumperk
 • 14 - Vladimír Valenta -- CC Šumperk
 • 15 - Dušan Soumar -- CC Strážnice
 • 16 - Josef Moravec -- CC Pardubice
 • 17 - Vladislav Vilímec -- CC Morava
 • 18 - Miroslav Štalmach -- CC Strážnice
 • 19 - Petr Voloszcuk -- bez klubu
 • 20 - Ferdinand Dresler -- bez klubu
 • 21 - Pavel Voslař -- CC Loštice
 • 22 - Petr Šteflíček -- CC Šumperk
 • 23 - Luděk Zelinka -- CC Šumperk
 • 24 - Roman Kršek -- CC Šumperk
 • 25 - Ivan Rampula -- CC Šumperk
 • 26 - Zdenek Blaha -- SMK Mohelnice
 • 27 - Milan Kováčik -- CC Loštice
 • 28 - Klement Trávníček - bez klubu
 • 29 - Jiří Foret - prý CC Soběsuky
 • 30 - Jiří Juřena -- CC Šumperk
 • 31 - Jiří Trličík -- CC Šumperk
 • 32 - Radim Černý -- bez klubu
 • 33 - Vladislav Kudr -- CC Šumperk
 • 34 - Vlastimil Vejmola -- CC Strážnice
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

ze sekce Zábava - zábavná videa - nemají nic společného s CC Šumperk
mapa příjezdu do kempu:

 

Street View příjezdu do areálu - jedeme vlevo, potom 200m přímo:

 

Street View příjezdu do kempu:

 

X
Naše srazy 2024
Zatím se o srazech našeho klubu jedná!!!!!    
Vysouvací formulář.
Není určen k přihlášení srazů!
Povinné! Vypočítej dva plus jedna.
Zpráva, upozornění, kritika
facebook
CC Šumperk
fa