CZ
CC Šumperk
CC Šumperk
* Velikonoční sraz v termálu Komárom HU 28.3. - 1.4. 2024 šipka anim
* Klubový sraz v kempu Pullmann Piešťany Slovensko 16. - 19.5. 2024 šipka anim
* Klubový sraz v kempu Hutisko-Solanec 19. - 23. 6. 2024 šipka anim
* Sraz v termálu Kiskunmajsa Maďarsko 19. - 27. 10. 2024 šipka anim
Dahlie rallye Asociace CC AČR - neoficielní www
Rok 2023 - Velikonoční sraz v Celldölmölk Maďarsko
Termín srazu 1. dubna - 10. dubna 2023.
Je po srazu - děkuji velmi za účast!
vchod
×
vchod
 
×
 
×
     
×
evropské náměstí
×

  Sdílet tuto stránku na facebooku    ◄ Aktualizace této stránky: Pondělí 28 Srpen, 2023 11:40

Důležité informace.
Podmínky srazu:
blik Pro účast na srazu je třeba složit na účet našeho klubu kauci 500 Kč.
Ta bude vráceno do týdne po srazu, pokud účastník dodrží účast a termín který nahlásil v přihlášce.

číslo účtu: 161 355 822 / 0300
Do poznámky prosím napsat Vaše jméno!
▬ Pro účast na srazu je tedy nutná přihláška a kauce (jinak nebude poskytnuta rezervace a sleva 10%)
▬ Maximální počet je 40 přihlášek
▬ Seznam přihlášených předá náš klub recepci kempu týden před srazem - jen těch co zaplatili kauci.
▬ Případná změna přihlášeného za někoho jiného je možná jen po konzultaci s pořadatelem nejdéle týden před srazem.
Sleva je též podmíněna tím, že posádka se ubytuje v pro nás vyhrazeném rezervovaném místě
▬ Při srazu je nutno dbát pokynů pořadatele a pracovníků kempu!

O kempu:
▬ JUFA Vulkan Camping-Resort se nachází v Celldömölk, mírně mimo centrum města.
▬ www stránka kempu animovaná šipečka ║ GPS: 47°14'39.3"N 17°08'40.5"E ║ mapa animovaná šipečka
▬ www stránka termálu animovaná šipečka
▬ v kempu je zdarma
▬ virtuální prohlídka hotelu animovaná šipečka

Bazény, voda:
▬ www stránka termálních lázní animovaná šipečka
▬ Léčebné a zážitkové lázně Vulkan Therme se nacházejí na západním Maďarsku, v městečku Celldömölk, na pěkném místě přímo pod vulkanickým vrchem Ság-hegy. Návštěvníky očekávají s 8 vnějšími a vnitřními bazény s celkovou vodní plochou 1600 m2 a kvalitními doplňkovými službami.
JUFA Vulkan Thermen-Resort se nachází na úpatí 5000000 roky staré sopečné Sagberg ve středu maďarského Transdanubia, který je známý pro své středomořské klima.
▬ Bazény s celoročním provozem:
Čepice pro plavání jsou povinné v plaveckém bazénu.
* termální bazén (80 m2 krytá část, 80 m2 vnější část) 35-36 °C
* vnější léčebný bazén na nádvoří (32-34 °C)
* krytý 6-dráhový plavecký bazén (25 m dlouhý, 25-27 °C)
* krytý výukový bazén (32 °C)
▬ Termální voda s teplotou 43 °C se získává z vrtu CELL-4, z hloubky 1245 m se čerpá od roku 2003, certifikát léčivé vody získala v roce 2007. Z hlediska vlastností a složení patří do skupiny měkkých (s minimálním obsahem vápníku a hořčíku) , sodíkovo - hydrogenuhličitanových, chloridových, méně sirnatých vod s vysokým obsahem (6,5 mg / l) flouride.

Ceny:
Cena pobytu:
2 osoby s přístupem do lázní 10 640 forintů, z toho máme pro náš sraz slevu 10%.
K tomu se připočítá turistická taxa na osobu 550 forintů
Možnost zaplacení pobytu platební kartou.

Návrhy výletů:

Objevte se svou rodinou v muzeu sopek „Kemenes Volcano Park“ nejrůznější zajímavá fakta o vzrušujících tématech zemětřesení, sopek a gejzírů. V objevitelské místnosti můžete zblízka zažít pomocí modelů sopečné a gejzírové erupce a zemětřesení. Zatímco ve vulkanické místnosti jsou ukázány procesy v zemském nitru, návštěvníci v simulační místnosti poznají různé lávové povrchy a mohou se pomocí počítačových modelů dozvědět zajímavosti o erozi sopek.
hrad Sumeg
Navštivte vzrušující hradby hradu Sümeg, jednoho z nejzachovalejších hradů v celé zemi. Staré hradby trůnící na kopci nabízejí nejen zajímavé příběhy, ale také pestrý doprovodný program – jedinečný zážitek na rodinné dovolené!
Vrch Ságberg v Celldömölku je nejen domovem jednoho z nejlepších maďarských vín, ale také zvláštním přírodním vrcholem, který utvářel krajinu od nepaměti. Pokud se chcete po túře dozvědět více, měli byste navštívit Ságbergovo muzeum. Interaktivním způsobem ukazuje flóru a faunu i místní a kulturní historii Ságbergu.
Po sloučení s několika sousedními městy bylo město Celldömölk pokřtěno. Celldömölk je jedním z několika míst v Evropě, Americe a Africe s odkazem na naši drahou paní von Mariazell. Pouť do Mariazell je pro obyvatele Celldömölku tradicí. Každý rok se komunita vydává na pouť k Matce Milosti a jejímu obrazu pokladnice, obrazu Marie, který král Ludvík Veliký Mariazell věnoval jako poděkování za bitvu vyhranou proti východnímu jezdeckému vojsku.
www stránka basiliky animovaná šipečka
Vzdálenost od kempu 50 km.
Povodí Balatonu má rozlohu 5180 km2, množství vody se pohybuje okolo 1,8 x 109 m3 a obmění se přibližně za 2,2 roky. Výška hladiny byla roku 1976 při stavbě siófokského přístavu upravena a ustálena na přibližně 104 m n. m. Balaton je známý svou klidnou hladinou, avšak při bouřkách či dlouhotrvajícím rychlém větru se vlny objeví velmi rychle a do ohromných velikostí. Nejvyšší jsou, pokud vítr fouká z jihozápadního směru. Nejvyšší dosud naměřené měly výšku 1,82 m u břehu a 1,95 m uprostřed jezera, přičemž délka jedné se pohybovala pouze mezi 2–12 m. Je třeba dvou hodin po uklidnění větru, aby se hladina navrátila do původního klidu. Slapové jevy jsou patrné pouze v západovýchodním směru. Nejvyšší naměřené se vyskytly 14. května roku 1962, kdy na západě klesla hladina o 45 cm a na východě stoupla o celých 52 cm.

 

https://eu.zonerama.com/macat/Album/7818089
Úložiště našich fotografií na různých webech
Naše albumy fotek jsou umístěny na těchto čtyřech úložištích a jsou většinou identické. Vyberte si kde se Vám budou fotky prohlížet lépe:
Přihláška.

Přihláška srazu Celldölmölk.
  Žlutá políčka musí být vyplněna!  

  Povinné! Příjezd na sraz:
Povinné! Odjezd ze srazu:

Přečtětě si prosím poučení! Musíte souhlasit - Zaškrtnout!
Poučení GDPR
ZAVŘÍT POUČENÍ
   Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů.
Odesláním on-line přihlášky na sraz pořádaný CC Šumperk uděluji Caravan clubu Šumperk se sídlem 561 52 Verměřovice 153, IČO 70040176 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 51093, emailový kontakt předseda klubu: predseda@caravanclub.name,souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa
  • emailová adresa
  • poštovní adresa
  • telefonický kontakt
  • datum narození
  • to se týká i osob přihlášených spolu se mnou v přihlášce
  • pokud se bude na srazu fotografovat, souhlasím se zveřejnění na webových stránkách klubu.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je přihláška na náš klubový sraz.
 3. Doba zpracování osobních údajů jeminimálně jeden rok od udělení souhlasu na konkrétní přihlášovaný sraz.
 4. Osobní údaje budou poskytnuty ještě jen recepci kempu a žádným dalším třetím osobám:
 5. Spolu s přihláškou souhlasím s uvedením mého jména na seznam přihlášených na sraz a pokud nepřijedu a neoznámím to CC Šumperk souhlasím i s uvedením jména na černé listině.
 6. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na naše kontaktní údaje.

Přihlašovatel na sraz prohlašuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně svých osobních údajů, že uvedené osobní údaje ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
To potvrzujete odesláním o-line přihlášky a potvrzením před odesláním, že jste toto poučení četl.

Poučení pro poskytovatele údajů:
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • Osobní údaje poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem pořádání srazu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • CC Šumperk předá osobní údaje jen recepci kempu kde je sraz pořádán a nemá v úmyslu předat osobní údaje žádné další třetí straně.
 • CC Šumperk nepověří zpracováním osobních údajů žádného dalšího zpracovatele.
 • Přihlašovatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Děkujeme za přečtení a naviděnou na našem klubovém srazu!!
Zaškrtněte! Souhlasím!
Obrana proti spamu. Povinné!
Vypočítejte dva plus jedna, číslicí:

Zpráva - nemusí se vyplňovat

Odhláška srazu Celldölmölk 2023.

Ruším svoji přihlášku srazu Celldölmölk:

Obrana proti spamu. Povinné!
Vypočítejte dva plus jedna, napiš číslicí:

tužka
Zpráva - nemusí se vyplňovat

 

Seznam srazů našeho Caravan clubu od roku 2003 po dnešek.
Seznam přihlášených na sraz v Celldölmölk!!
blik Pro účast na srazu je třeba složit na účet našeho klubu kauci 500 Kč.
Ta bude vráceno do týdne po srazu, pokud účastník dodrží účast a termín který nahlásil v přihlášce.
Kauci zaslat na číslo účtu: 161355822 / 0300   Do poznámky prosím napsat Vaše jméno!

Nejpozdější termín zaplacení je 23. března 2023.
Pokud nebude včas zaplaceno může jet někdo jiný!

 • Seznam přihlášených, kteří
  mají zaplacenou kauci (nejpozději do 23.3. 2023.)
 • 01 - Jaroslav Mačát CC Šumperk 1. - 10. dubna
 • 02 - Hana Špačková CC Šumperk 4. - 9. dubna
 • 03 - Zdeněk Falta CC Šumperk 1. - 9. dubna
 • 04 - Antonín Zháněl CC Šumperk 1. - 9. dubna
 • 05 - Pavla Václavíčková CC Šumperk 6. - 10. dubna
 • 06 - Josef Voloszcuk CC Šumperk 1. - 9. dubna
 • 07 - Vladimír Reichel CC Šumperk 5. - 10. dubna
 • 08 - Radek Prášil CC Šumperk 6. - 10. dubna
 • 09 - Stanislav Skalička CC Šumperk 1. - 10. dubna
 • 10 - Tomáš Handl - CC Šumperk 6. - 10. dubna
 • 11 - Jiří Novák - Caravan24 1. - 10. dubna
 • 12 - Jaromír Dobřanský - bez klubu 1. - 9. dubna
 • 13 - František Vídeňský - CC Rožnov 6. - 10. dubna
 • 14 - Antonín Hadač - CC Rožnov 6. - 9. dubna
 • 15 - Dragoš Chiroiu - AČR 1. - 10. dubna
 • 16 - Josef Moravec - CC Pardubice 2. - 9. dubna
 • 17 - Dušan Pernický - CC Rožnov 6. - 10. dubna
 • 18 - Petr Vilinger - Caravan24 - 1. - 7. dubna
 • 19 - Jindřich Springer - CC Morava - 3. - 7. dubna
 • 20 - Zdeněk Vaňura - CC Rožnov 7. - 10. dubna
 • 21 - Miloš Kubín - CC Pardubice 1. - 9. dubna
 • 22 - Zdeněk Bouček - Velké Meziříčí 3. - 6. dubna
 • 23 - Vladimír Vilímec - CC Morava 1. - 10. dubna
 • 24 - Zbyněk Vaňura - CC Rožnov 6. - 9. dubna
 • 25 - Karel Dospíšil - bez klubu 5. - 9. dubna
 • 26 - Hana Kotrbová - bez klubu 6. - 9. dubna
 • 27 - David Prášil - CC Šumperk 6. - 10. dubna
 • 28 - Jaroslav Kristián Kamrla - Rožnov p/R 1. - 11. dubna
 • 29 - David Hübner - bez klubu 6. - 9. dubna
 • 30 - Ivan Konečný - CC Rožnov 6. - 10. dubna
 • 31 - František Kruťa - CC Šumperk 1. - 9. dubna
 • 32 - Rostislav Vrána - CC Šumperk 1. - 9. dubna
 • 33 - Věra Cimbálníková - bez klubu 7. - 9. dubna
 • 34 - Slavoj Sedlacek - bez klubu 1. - 10. dubna
 • 35 - ing Jiří Ježek - bez klubu 6. - 10. dubna
 • 36 - Radek Šedina - CC Rožnov p/R 7. - 9. dubna
 • 37 - Miloš Süssenbek - bez klubu 4. - 9. dubna
 • 38 - Dušan Studený - bez klubu 6. - 10. dubna
 • 39 -
 • 40 -
 • Přihlášení a nezaplacená kauce:
  (nemohou jet na náš sraz- až po zaplacení vratné kauce)
 • - Miroslav Štalmach - CC Strážnice 2. - 10. dubna</li>
 • - Zdeněk Pšenica - CC Rožnov - 7. - 9. dubna
 • - Petr Šteflíček - CC Šumperk - 1. - 11. dubna
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
mapy - dole foto

▼ příjezd k termálu ▼
▼ mapa ▼
▼ trasa Bratislava - Celldölmök po dálnici ▼

celldomolk_9 celldomolk_6 celldomolk_1 celldomolk_23 celldomolk_25 celldomolk_22 celldomolk_11 celldomolk_12 celldomolk_10 celldomolk_18 celldomolk_13 celldomolk_15 celldomolk_16 celldomolk_17 celdellmelk2 celldomolk_32 celldomolk_21 celldomolk_2 celldomolk_20 celldomolk_29 celldomolk_4 celldomolk_5 celldomolk_7 celldomolk_27 celdellmelk celldomolk_14
facebook
CC Šumperk
fa