CZ
CC Šumperk
CC Šumperk

Velikonoční sraz v termálu Celdölmölk 9.4. - 19.4. 2022 animovaná šipečka
49. Národní sraz v MoravaCampu Mohelnice 27.4. - 1.5. 2022 animovaná šipečka
Letní sraz v kempu a termálu Komárno 13. srpna - 21. srpna 2022 animovaná šipečka
Podzimní sraz v kempu a termálu Komárno 24. září - 2. října 2022animovaná šipečka
Ukončení sezony, sraz v termálu Hegykö 22. října - 30. října 2022 v Maďarsku animovaná šipečka

Dahlie rallye Asociace CC AČR - neoficielní www
Podzimní sraz našeho klubu v kempu a termálu Komárno
24. září - 2. října 2022 pro 30 posádek.

bazén
×
bazén
 
×
 
×
     
×
evropské náměstí
×
evropské náměstí
Kliknutím na fotografii se zvětší!           Sdílet tuto stránku na facebooku    ◄ Aktualizace této stránky Pátek 18 Listopad, 2022 16:35

Důležité informace - ceny!
Podmínky srazu:
▬ Pro účast na srazu je nutná přihláška - je na záložce vedle (jinak nebude poskytnuta sleva).
▬ Seznam přihlášených předá náš klub na recepci kempu těsně před srazem.
▬ Případná změna přihlášeného za někoho jiného je možná jen po konzultaci s pořadatelem.
Sleva je též podmíněna tím, že posádka se ubytuje v pro nás vyhrazeném místě a nebude vařit v kuchyňce. Pokud nebude toto dodrženo, nebude poskytnuta sleva
▬ Při srazu je nutno dbát pokynů pořadatele a pracovníků kempu!
Při zatajení počtu účastněných nebo zatajení jiných placených údajů v posádce bude posádka vykázána ze srazu a tím i z kempu!!

O kempu:
▬ Maximální počet je 30 přihlášených posádek
▬ www stránka kempu animovaná šipečka ║ GPS: N47° 45' 28.249" E18° 08' 08.624" ║
▬ 3D pohled animovaná šipečka
▬ mapa animovaná šipečka
▬ v kempu zdarma
▬ 3D mapa kempu je na záložce vpravo - kemp je pod stadionem.

Vstup do kempu a termálu:
Recepce je v kempu, v budově sociálek. Na vjezdu do kempu je tlačítko na vratech vjezdu do kempu (také číslo telefonu na recepční). Brána a branka do kempu a termálu se otevírá kartou, za tuto kartu se při přihlášení na recepci platí záloha 100 €. Záloha se vrací při placení pobytu.
Při ukončení pobytu recepční kempu vystaví doklad pro zaplacení a s tímto dokladem se jde na recepci termálu, kde se pobyt zaplatí (je možno i kartou). Vrátíte se do kempu, odevzdáte kartu pro vstup, dostanete zálohu 100 Euro a recepční Vás pustí bránou ven.

Ceny:
Máme vyjednané zlevněné ceny pro náš sraz:
▬ máme slevu 15% - na 2 osoby, 2x8 Euro - místo pro karavan + os. auto nebo obytné auto 6 Euro / noc = 22 Euro normálně, 15% sleva -3,3 Euro
▬ sleva není na rekr. poplatek městu 0,55 Euro / platí všechny osoby!
▬ sleva není na el. přípojku 230V dle spotřeby 0,20 Euro / kW + připojovací poplatek 1 Euro
▬ ostatní položky dle ceníku kempu - děti, pes ▬ originální ceník animovaná šipečka


Informační leták o tom co všechno termální voda v Komárně léčí animovaná šipečka


 

 

 

https://eu.zonerama.com/macat/Album/7818089
Úložiště našich fotografií na různých webech
Naše albumy fotek jsou umístěny na těchto čtyřech úložištích a jsou většinou identické. Vyberte si kde se Vám budou fotky prohlížet lépe:
Obsazeno! - Přihláška je nefunkční!
Žlutá políčka musí být vyplněna!
Caravan
club

Přečtětě si prosím poučení!
Poučení GDPR
ZAVŘÍT POUČENÍ
   Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů.
Odesláním on-line přihlášky na sraz pořádaný CC Šumperk uděluji Caravan clubu Šumperk se sídlem 561 52 Verměřovice 153, IČO 70040176 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 51093, emailový kontakt předseda klubu: predseda@caravanclub.name,souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa
  • emailová adresa
  • poštovní adresa
  • telefonický kontakt
  • datum narození
  • to se týká i osob přihlášených spolu se mnou v přihlášce
  • pokud se bude na srazu fotografovat, souhlasím se zveřejnění na webových stránkách klubu.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je přihláška na náš klubový sraz.
 3. Doba zpracování osobních údajů jeminimálně jeden rok od udělení souhlasu na konkrétní přihlášovaný sraz.
 4. Osobní údaje budou poskytnuty ještě jen recepci kempu a žádným dalším třetím osobám:
 5. Spolu s přihláškou souhlasím s uvedením mého jména na seznam přihlášených na sraz a pokud nepřijedu a neoznámím to CC Šumperk souhlasím i s uvedením jména na černé listině.
 6. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na naše kontaktní údaje.

Přihlašovatel na sraz prohlašuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně svých osobních údajů, že uvedené osobní údaje ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
To potvrzujete odesláním o-line přihlášky a potvrzením před odesláním, že jste toto poučení četl.

Poučení pro poskytovatele údajů:
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • Osobní údaje poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem pořádání srazu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • CC Šumperk předá osobní údaje jen recepci kempu kde je sraz pořádán a nemá v úmyslu předat osobní údaje žádné další třetí straně.
 • CC Šumperk nepověří zpracováním osobních údajů žádného dalšího zpracovatele.
 • Přihlašovatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Děkujeme za přečtení a naviděnou na našem klubovém srazu!!
Zaškrtněte! Souhlasím!
Obrana proti spamu. Povinné!
Vypočítejte dva plus jedna:

Zpráva - nemusí se vyplňovat

Odhláška!!
září Komárno 2022

Ruším svoji přihlášku srazu září Komárno
ze závažných důvodů - vyplňte prosím!

Obrana proti spamu. Povinné!
Vypočítejte dva plus jedna, napiš číslicí:

tužka
Zpráva - nemusí se vyplňovat

 

Reklama:

Seznam srazů našeho Caravan clubu od roku 2003 po dnešek.
 • 1 - Jaroslav Mačát CC Šumperk
 • 2 - Radek Prášil CC Šumperk
 • 3 - Rostislav Vrána CC Šumperk
 • 4 - Drahomír Zoglauer CC Šumperk
 • 5 - Petr Šteflíček CC Šumperk
 • 6 - Hana Špačková CC Šumperk
 • 7 - Jiří Bartoš CC Šumperk
 • 8 - Miroslav Rabinský CC Šumperk
 • 9 - Antonín Zháněl CC Šumperk
 • 10 - Pavla Václavíčková CC Šumperk
 • 11 - František Kruťa CC Šumperk
 • 12 - Reichel Vladimír CC Šumperk
 • 13 - David Prášil CC Šumperk
 • 14 - Vladimír Horák CC Šumperk
 • 15 - Josef Voloszcuk CC Šumperk
 • 16 - Jiří Juřena CC Šumperk
 • 17 - František Dombek CC Šumperk
 • 18 - Vladimír Valenta CC Šumperk
 • 19 - Vladislav Kudr CC Šumperk
 • 20 - Jaromír Bubík CC Šumperk
 • 21 - Tomáš Handl CC Šumperk
 • 22 - Jiří Trličík CC Šumperk
 • 23 - Jaroslav Flajšinger bez klubu
 • 24 - Dragoš Chiroiu AČR
 • 25 - Josef Vávra CC Hradec Králové
 • 26 - Josef Moravec CC Pardubice
 • 27 - Josef Klapka bez klubu
 • 28 - Jana Doležalová bez klubu
 • 29 - Oral Stanislav CC Šumperk
 • 30 - Jaromír Dobřanský bez klubu
 • 31 - Vladislav Vilímec CC Morava
 • 32 - Jiří Chvála CC Pardubice
 • 33 - Polášek Josef CC Šumperk
 • 34 - Ferdinand Dresler bez klubu
 • 35 - Žerníček Josef CC Šumperk
 • 36 - Vlastimil Vejmola CC Strážnice - potvrzeno
 • 37 - Jiří Sýkora CC Frýdek-Místek - potvrzeno
 • 38 - Kič David CC Frýdek-Místek - potvrzeno
 • 39 - Miloš Kubín CC Pardubice - potvrzeno
 • 40 - Rýznar Miroslav - CC Šumperk
 • 41 - Sedláček - CC Praha
Borec co umí perfektně couvat! (staženo z internetu).

Vstup do kempu Komárno ▼
termál Komárno

Hned za vstupem v kempu Komárno ▼
termál Komárno

Venkovní termální bazén otevřený v sezoně ▼ termál Komárno

vnitřní bazén ▼ teplota vody 37° - 38° C
Vstup do kempu - brána a branka ▼ obojí se otevírá kartou.
Letecký pohled na kemp a okolí ▼ hned pod stadionem je kemp - vlevo je vidět termál.
facebook
CC Šumperk
fa