| Home | | Kalendář 2020 | | Tipy - rady |
Kontakty Jistě jste si všimli jiného designu. Ten jsem změnil protože jsem stránky přizpůsobil i pro čtení na mobilu.
CZ
CC Šumperk
CC Šumperk
Hlavní stránka Kalendář 2020 Naše srazy Kontakty Historie klubu Foto-historie Nahrávání foto Jen pro členy Prodám Zábava
Naše srazy Kalendář 2020 Kontakty Historie klubu Foto-historie Nahrávání foto Jen pro členy Tipy-rady Prodám-koupím Zábava
Letní sraz v termálu Komárno
3.8. - 11.8. 2019
Na této stránce skok na:      | důležité informace | přihláška, seznam přihlášených, odhlášení | foto bazény |mapa okolí kempu a termálu | foto vstup do kempu |
Zavřít upozornění!

Upozornění - tato stránka již patří do historie!

Pro aktuální informace jděte na aktuální stránku Home (Hlavní stránka) a tam si vyberte další aktuální stránky!
Všechny naše srazy (i historické) jsou na této stránce: šipka anim


Roku 2019 pořádáme ještě tyto srazy:
karavan Říjnový sraz v termálu Komárno 19.10. - 28. října 2019 šipka anim

 

Důležité informace:

Podmínky srazu:
Pro účast na srazu je nutná přihláška - je doleji. Zlevněná cena je podmíněna přihláškou - seznam přihlášených předá náš klub na recepci před srazem.
Případná změna přihlášeného za někoho jiného je možná jen po konzultaci s pořadatelem.
Sleva je též podmíněna tím, že posádka se ubytuje v pro nás vyhrazeném místě a nebude vařit v kuchyňce. Pokud nebude toto dodrženo, nebude poskytnuta sleva
Při srazu je nutno dbát pokynů pořadatele a pracovníků kempu!
Při zatajení počtu účastněných nebo zatajení jiných placených údajů v posádce bude posádka vykázána ze srazu a tím i z kempu!!

O kempu:
Maximální počet 30 přihlášek (rezervovaných míst pro nás)
| www stránka kempu animovaná šipečka | GPS: N47° 45' 28.249" E18° 08' 08.624" | Street wiev Panorámy animovaná šipečka | 3D pohled animovaná šipečka| mapa animovaná šipečka |
v kempu zdarma | mapa kempu je vložena dole |

Vstup do kempu a termálu:
Recepce kempu je při vstupu do hotelu Panoráma - tam je třeba se přihlásit. Vstup do kempu je o 100 m dál. Brána a branka do kempu a termálu se otevírá kartou, za tuto kartu se při přihlášení na recepci hotelu Panoráma platí záloha 50 €. Záloha se vrací při placení pobytu. Možnost zaplacení pobytu platební kartou.

Ceny:
Máme vyjednané zlevněné ceny pro náš sraz:
1. - 2 osoby, karavan + os. auto či obyté auto - 14,5 Euro / noc
2. - el. přípojka 230V dle spotřeby 0,20 Euro / kW + připojovací poplatek 1 Euro
3. - rekr. poplatek městu 0,55 Euro / Změna: noc - platí všechny osoby!
Ostatní ceny dle ceníku 2019 animovaná šipečka

Stravování:
Je možné v hotelu Panorama - denní menu animovaná šipečka - víkendové menu animovaná šipečka
Informační leták o tom co všechno termální voda v Komárně léčí animovaná šipečka
Přihláška letní sraz Komárno 2019

Je obsazeno - není náhradník!

  Žlutá políčka musí být vyplněna!  

ZAVŘÍT
   Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů.
Odesláním on-line přihlášky na srazy v Autokempu Panorama Komárno roku 2019 uděluji Caravan clubu Šumperk se sídlem 561 52 Verměřovice 153, IČO 70040176 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 51093, emailový kontakt předseda klubu: predseda@caravanclub.name,souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
    1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení
• poštovní adresa
• emailová adresa
• poštovní adresa
• telefonický kontakt
• to se týká i osob přihlášených spolu se mnou v přihlášce

    2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Přihláška na srazy v Autokempu Panoráma Komárno roku 2019

    3. Doba zpracování osobních údajů je:
Jeden rok od udělení souhlasu nejdéle prosinec 2019

    4. Osobní údaje budou poskytnuty ještě jen recepci kempu a žádným dalším třetím osobám:

    5. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na naše kontaktní údaje.

Přihlašovatel na sraz prohlašuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně svých osobních údajů, že uvedené osobní údaje ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
To potvrzujete odesláním o-line přihlášky a potvrzením před odesláním, že jste toto poučení četl.

    Poučení pro poskytovatele údajů:
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
• osobní údaje poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem pořádání srazu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
• CC Šumperk nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• CC Šumperk předá osobní údaje jen recepci Autokempu a nemá v úmyslu předat osobní údaje žádné další třetí straně.
• Přihlašovatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
  Přečetl jsem a souhlasím! výkřičník
Zaškrtněte šipka
Obrana proti spamu. Povinné!

Vypočítej dva plus jedna.

Zpráva - nemusí se vyplňovat
Děkuji za případné zaslání přihlášky na náš sraz!

Na email uvedený v přihlášce přijde potvrzení přihlášky (věnujte prosím správnému napsáná e-mailu).

Maximální počet přihlášených je
30 posádek

Zda přihláška došla si zkontrolujte v seznamu přihlášených, pokud tam nenajdete svoje jméno do 2 dnů, dejte mi vědět:
na e-mail prihlaska@gmail.com
nebo telefon +420 776 855 876

Každý přihlášený souhlasí se zveřejněním v seznamu přihlášených - bez adresy.

Pro přihlášené účastníky srazu máme vyjednanou zlevněnou cenu - je uvedena nahoře.
Ještě jednou opakuji:
Zlevněná cena je podmíněna přihláškou - seznam přihlášených předá náš klub na recepci před srazem.
Případná změna přihlášeného za někoho jiného je možná jen po konzultaci s pořadatelem.
Sleva je též podmíněna tím, že posádka se ubytuje v pro nás vyhrazeném místě a nebude vařit v kuchyňce. Pokud nebude toto dodrženo, nebude poskytnuta sleva
Při srazu je nutno dbát pokynů pořadatele a pracovníků kempu!
Při zatajení počtu účastněných nebo zatajení jiných placených údajů v posádce bude posádka vykázána ze srazu a tím i z kempu!!

Vstup do kempu Komárno:
termál Komárno

Hned za vstupem v kempu Komárno termál Komárno

Venkovní termální bazén otevřený v sezoně termál Komárno
vnitřní bazén

Pohled na hotel Panoráma se vstupem do recepce kempu:

Vstup do kempu:

Letecký pohled na kemp a okolí:

Seznam srazů našeho Caravan clubu od roku 2003 po dnešek.

https://eu.zonerama.com/macat/Album/7818089
Úložiště našich fotografií na různých webech
Naše albumy fotek jsou umístěny na těchto čtyřech úložištích a jsou většinou identické. Vyberte si kde se Vám budou fotky prohlížet lépe: