| Home | | Kalendář 2020 | | Tipy - rady |
Kontakty Jistě jste si všimli jiného designu. Ten jsem změnil protože jsem stránky přizpůsobil i pro čtení na mobilu.
CZ
CC Šumperk
CC Šumperk
Hlavní stránka Kalendář 2020 Naše srazy Kontakty Historie klubu Foto-historie Nahrávání foto Jen pro členy Prodám Zábava
Naše srazy Kalendář 2020 Kontakty Historie klubu Foto-historie Nahrávání foto Jen pro členy Tipy-rady Prodám-koupím Zábava
Zakončení sezony - říjnový sraz v termálu Komárno
19. října - 28. října 2019
Na této stránce skok na:      | důležité informace | přihláška, seznam přihlášených, odhlášení | foto bazény |mapa okolí kempu a termálu | foto vstup do kempu |

Roku 2019 pořádáme ještě tyto srazy:
karavan Říjnový sraz v termálu Komárno 19.10. - 28. října 2019 šipka anim

 

Důležité informace:

Podmínky srazu:
Pro účast na srazu je nutná přihláška - je doleji. Zlevněná cena je podmíněna přihláškou - seznam přihlášených předá náš klub na recepci před srazem.
Případná změna přihlášeného za někoho jiného je možná jen po konzultaci s pořadatelem.
Sleva je též podmíněna tím, že posádka se ubytuje v pro nás vyhrazeném místě a nebude vařit v kuchyňce. Pokud nebude toto dodrženo, nebude poskytnuta sleva
Při srazu je nutno dbát pokynů pořadatele a pracovníků kempu!
Při zatajení počtu účastněných nebo zatajení jiných placených údajů v posádce bude posádka vykázána ze srazu a tím i z kempu!!

O kempu:
Maximální počet 50 přihlášek (rezervovaných míst pro nás)
| www stránka kempu animovaná šipečka | GPS: N47° 45' 28.249" E18° 08' 08.624" | Street wiev Panorámy animovaná šipečka | 3D pohled animovaná šipečka| mapa animovaná šipečka |
v kempu zdarma | mapa kempu je vložena dole |

Vstup do kempu a termálu:
Recepce kempu je při vstupu do hotelu Panoráma - tam je třeba se přihlásit. Vstup do kempu je o 100 m dál. Brána a branka do kempu a termálu se otevírá kartou, za tuto kartu se při přihlášení na recepci hotelu Panoráma platí záloha 50 €. Záloha se vrací při placení pobytu. Možnost zaplacení pobytu platební kartou.

Ceny:
Máme vyjednané zlevněné ceny pro náš sraz:
1. - 2 osoby, karavan + os. auto či obyté auto - 12 Euro / noc
2. - el. přípojka 230V dle spotřeby 0,20 Euro / kW + připojovací poplatek 1 Euro
3. - rekr. poplatek městu 0,55 Euro / Změna: noc - platí všechny osoby!
Ostatní ceny dle ceníku 2019 animovaná šipečka

Stravování:
Je možné v hotelu Panorama - denní menu animovaná šipečka - víkendové menu animovaná šipečka
Informační leták o tom co všechno termální voda v Komárně léčí animovaná šipečka
Přihláška nefunguje (podzimní sraz Komárno 2019) - je opět obsazeno.
  Žlutá políčka musí být vyplněna!  

ZAVŘÍT POUČENÍ
   Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů.
Odesláním on-line přihlášky na sraz pořádaný CC Šumperk uděluji Caravan clubu Šumperk se sídlem 561 52 Verměřovice 153, IČO 70040176 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 51093, emailový kontakt předseda klubu: predseda@caravanclub.name,souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa
  • emailová adresa
  • poštovní adresa
  • telefonický kontakt
  • datum narození
  • to se týká i osob přihlášených spolu se mnou v přihlášce
  • pokud se bude na srazu fotografovat, souhlasím se zveřejnění na webových stránkách klubu.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je přihláška na náš klubový sraz.
 3. Doba zpracování osobních údajů jeminimálně jeden rok od udělení souhlasu na konkrétní přihlášovaný sraz.
 4. Osobní údaje budou poskytnuty ještě jen recepci kempu a žádným dalším třetím osobám:
 5. Spolu s přihláškou souhlasím s uvedením mého jména na seznam přihlášených na sraz a pokud nepřijedu a neoznámím to CC Šumperk souhlasím i s uvedením jména na černé listině.
 6. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na naše kontaktní údaje.

Přihlašovatel na sraz prohlašuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně svých osobních údajů, že uvedené osobní údaje ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
To potvrzujete odesláním o-line přihlášky a potvrzením před odesláním, že jste toto poučení četl.

Poučení pro poskytovatele údajů:
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • Osobní údaje poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem pořádání srazu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • CC Šumperk předá osobní údaje jen recepci kempu kde je sraz pořádán a nemá v úmyslu předat osobní údaje žádné další třetí straně.
 • CC Šumperk nepověří zpracováním osobních údajů žádného dalšího zpracovatele.
 • Přihlašovatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Děkujeme za přečtení a naviděnou na našem klubovém srazu!!
  Přečetl jsem poučení a souhlasím: Zaškrtněte!
Obrana proti spamu. Povinné!

Vypočítej dva plus jedna.

Zpráva - nemusí se vyplňovat
Děkuji za případné zaslání přihlášky na náš sraz!

Na email uvedený v přihlášce přijde potvrzení přihlášky (věnujte prosím pozornost správnému napsáná e-mailu).

Maximální počet přihlášených je
50 posádek

Zda přihláška došla si zkontrolujte v seznamu přihlášených, pokud tam nenajdete svoje jméno do 2 dnů, dejte mi vědět:
na e-mail prihlaska@gmail.com
nebo telefon +420 776 855 876

Každý přihlášený souhlasí se zveřejněním v seznamu přihlášených - bez adresy.

Pro přihlášené účastníky srazu máme vyjednanou zlevněnou cenu - je uvedena nahoře.
Ještě jednou opakuji:
Zlevněná cena je podmíněna přihláškou - seznam přihlášených předá náš klub na recepci před srazem.
Případná změna přihlášeného za někoho jiného je možná jen po konzultaci s pořadatelem.
Sleva je též podmíněna tím, že posádka se ubytuje v pro nás vyhrazeném místě a nebude vařit v kuchyňce. Pokud nebude toto dodrženo, nebude poskytnuta sleva
Při srazu je nutno dbát pokynů pořadatele a pracovníků kempu!
Při zatajení počtu účastněných nebo zatajení jiných placených údajů v posádce bude posádka vykázána ze srazu a tím i z kempu!!

Vstup do kempu Komárno:
termál Komárno

Hned za vstupem v kempu Komárno termál Komárno

Venkovní termální bazén otevřený v sezoně termál Komárno
vnitřní bazén

Pohled na hotel Panoráma se vstupem do recepce kempu:

Vstup do kempu:

Letecký pohled na kemp a okolí:

Seznam srazů našeho Caravan clubu od roku 2003 po dnešek.

https://eu.zonerama.com/macat/Album/7818089
Úložiště našich fotografií na různých webech
Naše albumy fotek jsou umístěny na těchto čtyřech úložištích a jsou většinou identické. Vyberte si kde se Vám budou fotky prohlížet lépe: