| home | Video, hry - seznam |

Zveme všechny karavanisty na 10. Dahlie rallye, kterou pořádáme v tradičním termínu našeho klubového srazu. Jenom místo se změnilo - doufáme že ke spokojenosti všech kdo se naší letošní Dahlie rallye zúčastní. Jeseníky jsou krásným místem pro turistiku. To určitě poznali i ti kdo se zůčastnili našeho loňského srazu na hradě Kolštejn v Branné. O tomto loňském srazu napsal redaktor Hub v časopisu Camping, cars & caravans dále
Zveme všechny karavanisty - organizované i neorganizované. Jedinou podmínkou je zaslání přihlášky do 30.6.2006 (na bungalovy do 24.4.2006)
Ceník dále.
Těšíme se na Vás!!! Na viděnou u karavanů v Jeseníkách!

obálka přední  obálka zadek

Program 10. Dahlie rallye 2006
PROGRAM SRAZU
  
PROGRAM SPOTKANIA
  
PROGRAM DES TREFEN
 
Čtvrtek 24.8. Czwartek 24.8. Donnerstag 24.8.
     - příjezd účastníků Dahlie Rallye      - pryjazd uczastników      - Ankunft der Teilnehmer
     - ubytování, seznámení s okolím      - zakwarterowanie, zapoznanie ze sivodowiskiem      - Unterbringung, Bekanntmachen mit der Umgebung
     - večer pro zájemce, promítání videokazet s tématikou Jeseníků      - video Jesioniki      - freuntschatliches beisamen, video Jeseníky für die Interessenten
     - posezení s přáteli    
Pátek 25.8 Piatek 25.8. Fraitag 25.8.
     - dopoledne další příjezd účastníků      - nastepna pryjazd uczastników      - Weitere Ankunft der Teilnehmer
     - autobusový výlet A pro přihlášené      - autobusowa wycieczka A dla przyglosonych      - Busfahrt A für anmelden
     - pěší výlety a cyklovýlety podle výběru     - piescze tury, cyklotury      - Wanderung zu Fuss oder mit dem Fahrrad nach dem Auswahl
    - 18.00 setkání vedoucích kolektivů,
      budou seznámeni s aktuálním programem srazu
    
     - večer oficielní zahájení srazu, společenský večer s hudbou a kulturní program, možnost vystoupení účastníků Rallye      - oficjalne otwarcie zlotu, bal caravaningovy,wystep zespolow i uczastników      - Festliche Eröffnung des Treffen mit Kultur und Geselschaftich Abend, möglichkeit für aussteigen der Teilnehmer
Sobota 26.8. Sobota 26.8. Samstag 26.8.
     - autobusový výlet B pro přihlášené      - autobusowa wycieczka B dla przyglosonych      - Busfahrt B für anmelden
     - pěší tůry a cyklovýlety podle výběru     - piescze tury, cyklotury      - Wanderung zu Fuss oder mit dem Fahrrad nach dem Auswahl
     - soutěže pro děti i dospělé      - konkursy dla dzieci      - die Wettbewerbe für Kinder und Erwachsene
     - společenský večer s hudbou a kulturní program, možnost vystoupení účastníků srazu      - bal caravaningowy, wystep zespolow i uczastników      - Kultur und Geselschaftlich Abend, möglichkeit für aussteigen der Teilmehmer
Neděle 27.8. Niedziela 27.8. Sonntag 27.8.
     - zasedání Presidia Dahlie Rallye      - podsiedzenie Prezydentuw Dahlie Rallye      - Sitzung des Presidium Dahlie Rallye
     - vyhodnocení soutěží      - konkursy dla dzieci      - Wettbewerbe für Kinder
     - oficielní zakončení srazu      - oficjalne zamknecie zlotu      - Beendigung des Treffen
Pondělí 28.8. Poniedzialek 28.8. Montag 28.8.
     - dopoledne odjezd účastníků      - do godziny 12:00 opuszczenie campingu      - Vormittag Abfahrt
     - začátek Post Rallye      - otwarcie Post Rallye      - Anfang der Post Rallye
Aktuální program bude uveden na nástěnných novinách Aktualny program bendze umieszczony na gazecie šciennej Sehe in extra Blatt mit der Verkündigung ges Programms


Přihláška, przyglosonie, Anmeldung, Inscription k účasti na Dahlie Rallye.
Prosíme vytisknout přihlášku a zaslat do 30.6.2006.
Pokud chcete zajistit chatky(bungalovy) musíte zaslat přihlášku do 25.4.2006.

Adresa:
Autocamping Bobrovník
Dahlie Rallye
790 61 Lipová Lázně
Czech Republic

Nepřihlášení a pozdě přihlášení zaplatí místo 660.- Kč 900.- Kč. Neváhejte a pošlete přihlášku včas!!Dahlie rallye ceník

DAHLIE RALLYE COMMITTEE
VAŇURA Zdeněk President CZ
SZOTS Lászlo Vice-president H
TARLOWSKA Elžbieta Vice-president PL
VAGAŠI Július Vice-president SK
DOBEŠ Jiří Member CZ
KUBÁČEK Jan Member CZ
PISKOŘ Jaromír Member CZ
FILIPCZIK Henryk Member PL
PIECZORA Edward Member PL
ŠČEPKO Vladimír Member SK
ULRICH Koloman Member SK

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 10. DAHLIE RALLYE
10. DAHLIE RALLYE SZERVEZÖBIZOTTSÁGA
ORGANIZATORZY 10-ego DAHLIE RALLYE

Ředitel srazu, Director of meeting Piskoř Jaromír
Zástupce, Vice-director Bubíková Marie
Jednatel, Executive Lukavská Miluše
Pokladník, Cashier Ženožička Pavel
Pořadatelská služba, Officials Hroch Miroslav, Voloszcuk Josef
Technické zabezpečení, Technical support Mačát Jaroslav, Schwarzer Pavel

A členové Caravanclubu ŠUMPERK
And members of the Caravanclub ŠUMPERK
Caravanclub Šumperk v AČR

 

STANOVY SRAZU
1. Organizátor: Caravan Club v AČR Šumperk, Toveř 112, 783 16 Dolany, Czech Republic  
2. Cíl setkání: - navázání a prohloubení mezinárodních vztahů
- poznání významné turistické oblasti Jeseníky
- seznámení s životem a tradicemi Jesenicka
 
3. Místo, čas a trvání srazu: - AUTOCAMPING Bobrovník, 790 61 Lipová Lázně, tel.: +420 584 411 145
- Dahlie Rallye 24. 8. - 28. 8. 2006
- Post Rallye 28. 8. - 3. 9. 2006
 
4. Účastníci: - za účastníky srazu se pokládají mototuristé, kteří se přihlásí předem a zaplatí stanovený poplatek a přijedou obytným autem, autem s obytným přívěsem nebo táborovým vybavením, nebo využijí ubytovacích služeb kempu  
5. Poplatky: - pro osádku, tj. 2 dospělí + 2 děti do 16let, činí poplatek 660.-Kč.Pro nepřihlášené a pozdě přihlášené je poplatek 900.-Kč (netýká se náhradníků za řádně přihlášené). Další ceny viz ceník poplatků
- v poplatku jsou zahrnuty: místo pro umístění , elektrická přípojka (max. 700W), materiály srazu, účast na programu a akcích pořádaných v rámci srazu bezplatně
- v poplatku nejsou zahrnuty ceny autobusových zájezdů
 
6. Program: - program srazu je uveden v materiálech srazu a bude na nástěnných novinách v kempu
- organizační výbor zodpovídá za jeho splnění
 
7. Závěrečné ustanovení: - organizátor nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody a ztráty v prostoru kempu a mimo něj
- organizátor vyzývá účastníky k dodržování bezpečnostních předpisů, zejména při zacházení s ohněm a dodržování hygienických zásad
- organizátor si vyhrazuje právo k nezbytným změnám a upřesněním programu a z kapacitních důvodů odmítnout účast nepřihlášeným posádkám
 

REGULAMIN SPOTKANIA
1. Organizator: Caravan Club v AČR Šumperk, Toveř 112, 783 16 Dolany, Czech Republic  
2. Cel spotkania nawiazać przyjacielskie miedzynarodowe stasunki
- poznać region jesenicki
- zapoznać sie z zyciem i tradycjami regiona
 
3. Miejsce i czas spotkania: - AUTOCAMPING Bobrovník, 790 61 Lipová Lázně, tel.: +420 584 411 145
- Dahlie Rallye 24. 8. - 28. 8. 2006
- Post Rallye 28. 8. - 3. 9. 2006
 
4. Ucestnictwo: - uczestnikami zlotu sa turiscy motorovi, ktorzy do dokonali zgloszenia i wnieśli wpiso- we oraz przyjechali na zlot z przycepa campingova, samochodem campingowym lub samochodem z namiotem.  
5. Wpisowe: - posadka tj. 2 dorosli + 2 dzieci oplata 660.-CZK. Przij puznym lub nieprzygloszeniu oplata 900.-CZK. Pozostale oplaty wg cennika
- w oplacie sa zagasniete miejsce na polu biwakowym, mozliwość zasilania energia elektryczna o mocy max. 700W, materialy zlotowe, moźlivość udzialu w imprezach i konkursach w czasie zlotu
- opĺaty sie nietykaja wyacezki organizowane autokarem
 
6. Program spotkania: - program jest umieszcony v materialach spotkania i na gazecie ściennej  
7. Postanowienia końcowe: - organizator nie przyjmuje źadnej odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzetu, jak równieź za szkody spowodowane przez nich w stosunku do osób trzecich i ich mienia
- organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i uzupelnień do regulaminu imprezy oraz interpretacji zawartych w nich postanowień
 

STATUS DES TREFFEN
1. Veranstalter: Caravan Club v AČR Šumperk, Toveř 112, 783 16 Dolany, Czech Republic  
2. Ziel des Treffen: - Anknüpfung und Vertiefung der iinternationalen Beziehungen
- Bekanntmachung mit dem Gebiet Jeseníky
- Bekanntmachung mit dem Leben und tradition von region
 
3. Wann und wo das Treffen: - AUTOCAMPING Bobrovník, 790 61 Lipová Lázně, tel.: +420 584 411 145
- Dahlie Rallye 24. 8. 28. 8. 2006
- Post Rallye 28. 8. 3. 9. 2006
 
4. Teilnehmer: - sind jede, die sich vorher angemeldet haben und am Ort den nötigem Betrag bezahlen. Die Ankunft erfolgt entweder mit dem Auto und mit einem Wohnwagen bzw. Wohnmo- bil, mit einem Auto und einem Zelt angekommen  
5. Gebühren: - für eine Besatzung von 2 Erwachsenen + 2 Kinder ist Betrag 660.-CZK. Bei später oder nicht Anmelden ist Betrag 900,- CZK. Weitere Gebühre sehe Preisliste.
- In den Gebühren sind inbegriffen einen Campingplatz, Energieversorgung max.700W, Rallye Materialen, Wachdienst am Tag und Nacht, möglichkeit an den Veranstaltungen Teilnehmen, Teilnahme am Wettbewrb, Wanderungen, zahllosse Benützung aller Räume im Camp
- nicht inbegriffen sind Preisse von Ausflüge mit Bus
 
6. Programm: - die Veranstaltung verläuft nach dem Programm. Sehe in extra Blatt mit der Verkündigung des Programms. Die Veranstalter des Treffe sind für das Vollbringen des Programms verantwortlich  
7. Schlussfolgerungen: - der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Schaden und Verluste im Bereich von Camp und auserhalb. Es ist notwendig alle Sicherheitsmassnahmen einzuhlten, so wie hygienische Vorschriften
- der Veranstalter behält das Recht vor, die ordnung der Rallye zu ergänzen bzw. Verändern!
 

POPLATKY - DIJAK - OPLATY
 
Rallye
Post Rallye
noc / night/Nacht
Posádka (2 dospělí + 2 děti)
Rézvetel a Rallye-ban (2 felnött + 2gyerek)
Udzial w zlocie (2osoby dorostle + 2 dzieci)
660.- CZK
250,- CZK
Nepřihlášení a pozdě přihlášení
Bei später oder nicht Anmelden
Przij puznym lub nieprzygloszeniu
900,- CZK  
Každý další dospělý účastník
Minden további gyerek
Každe dodatkove osoba dorosla
270,- CZK
50,- CZK
Každé další dítě
Minden további gyerek
Každe dodatkove dziecko
120,- CZK
30,- CZK
4 lůžková chatka (společné sociální zařízení)
4-Betthütten (Gemeisamer soz. Einrichtung)
4-bed Bunalow (toilet, shower bathroom)
1600,- CZK
440,- CZK
6 lůžkový bungalov (WC, sprcha, kuchyňka)
6-Bett Bugalow (WC, Dusche, Kochnüsche)
6-bed Bunalow (toilet, shower and kitchenette)
3840,- CZK
1050,- CZK
6 lůžkové Bungalovy jsou v chatové osadě vzdálené 300m od kempu !!
6 - Das Bungalow - Feriendorf (300m voneinander entfernt)
6 - bed Bunalow Located only 300m from fhe Autocamp

Výlet A - Rézvétel az A - Udzial w wycieczce A
autobus
za osobu bez rozdílu věku
kirándulásban minden személyért kortól
fügetlenül, za kaźda osobe (niezaleźnie od wieku)
310,- CZK
Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, zámek Velké Losiny
Elektrownia szczytowo-pompowa Dlouhé Stráně, zamek Velké Losiny

Výlet B - Rézvétel az B - Udzial w wycieczce B
autobus
za osobu bez rozdílu věku
kirándulásban minden személyért kortól
fügetlenül, za kaźda osobe (niezaleźnie od wieku)
220,- CZK
Jeskyně Na Pomezí, zámek Javorník
Jaskinie Na Pomezí, zamek Javorník
Letecký pohled na Autokemp Bobrovník: dále
Zde je místo konání 10. Dahlie rallye více přiblíženo:http://mapy.atlas.cz/mapa/dahlie4

   nahoru ^

dahlie

Něco málo o okolí 10. Dahlie rallye

Jeseníky        Jeseníky
Jeseníky - tento název patří oblasti, jejímž jádrem je nejvyšší moravské pohoří a druhé nejvyšší pohoří České republiky, Hrubý Jeseník. Spolu s Rychlebskými horami, Zlatohorskou vrchovinou a Hanušovickou vrchovinou, Králickým Sněžníkem a Nízkým Jeseníkem tvoří tzv. Jesenickou oblast. Jde převážně o turisticky atraktivní území o rozloze 2 900 km2, vyznačující se zaoblenými hřbety, příkrými svahy a hluboko zařezanými údolími. Pro svou jedinečnost, krásu a obrovské přírodní hodnoty zde byla v roce 1969 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Jeseníky s rozlohou 740 km2.
Chráněná krajinná oblast Jeseníky zaujímá Hrubý Jeseník a části Zlatohorské a Hanušovické vrchoviny. Nejvyšším bodem je vrchol Pradědu s nadmořskou výškou 1491 m. Území je z 80% pokryto lesy, převážně smrčinami nebo bučinami, se zachovalými zbytky přírodních lesů. Nejcennější území chráněné krajinné oblasti jsou chráněna ve 4 národních přírodních rezervacích - Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek, 18 přírodních rezervacích a 6 přírodních památkách.
Na celém území je návštěvníkům k dispozici hustá síť značených turistických i cykloturistických tras. Postupně bylo vybudováno 7 naučných stezek.
Jeseníky - jest to nazwa regionu, którego centrum stanowi najwyższe morawskie pasmo górskie, a jednocześnie drugie pod względem wysokości góry Republiki Czeskiej - Hrubý Jeseník (Wysoki Jesionik). To pasmo górskie, razem z Rychlebskými horami (Góry Rychlebskie), Zlatohorskou vrchovinou (Góry Opawskie) i Hanušovickou vrchovinou (Wyżyna Hanuszowicka), Králickým Sněžníkem (Snieżnik) i Nízkým Jeseníkem (Niski Jesenik), tworzy tzw. region jesenicki. Jest to, w większości, teren atrakcyjny turystycznie o powierzchni 2.900 km2, charakteryzujący się zaokrąglonymi grzbietami, ostrymi stokami i głębokimi dolinami. Dzięki nadzwyczajnemu pięknu c ałej okolicy oraz jej olbrzymiej wartości przyrodniczej w 1969 roku powstał tu Park Krajobrazowy Jeseniki o powierzchni 740 km2.
Park Krajobrazowy Jeseniki obejmuje Wysoki Jesionik oraz część Gór Opawskich i Wyżyny Hanuszowickiej. Najwyższym punktem jest szczyt Pradziada (Praděd) o wysokości 1491 m n.p.m. Teren w 80 % pokryty jest lasami, głownie świerkowymi lub bukowymi, zachowały się też fragmenty naturalnych lasów. Najcenniejsze przyrodniczo części parku krajobrazowego są objęte najwyższym stopniem ochrony w czterech narodowych rezerwatach przyrody - Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Torfowisko Skřítek, 18 rezerwatów przyrody i 6 pomników przyrody.
Na całym terenie goście mają do dyspozycji gęstą sieć oznakowanych tras turystycznych pieszych i rowerowych. Wyznaczono też 7 ścieżek dydaktycznych.
Jeseníky - ezen elnevezéssel az a terület rendelkezik, amelynek központja a legmagasabb morva hegység és a második legmagasabb hegység a Cseh Köztársaságban, a Hrubý Jeseník. A Rychlebské hory, Zlatohorská vrchovina és Hanušovická vrchovinával, valamint a Králický Snežník és a Nízký Jeseníkel együtt alkotja az ún.Jeseniky területet. Ez főként turisztikailag attraktív területből áll össze, amelynek 2 900 km2 a nagysága, és gömbölyű csúcsokkal, meredek falakkal és mélyre húzódó völgyekkel rendelkezik. Egyedisége, szépsége és hatalmas természeti értékei miatt 1969-ben Jeseníky védett természeti területté nyilvánították, amely 740km2-en terül el. A Jeseníky védett természeti területe magában foglalja a Hrubý Jeseníket és részben a Zlatohorské és Hanušovické hegyeket. Legmagasabb pontja a Praděd csúcs, amelynek tenger feletti magassága 1491 m. a terület 80%-át erdők borítják, amelyek túlnyomó része fenyves vagy tölgyes, a természetes erdők megőrzött maradékával. A védett természeti terület legértékesebb területei 4 nemzeti természeti rezerváció segítségével vannak védve Praděd, Šerák Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek, 18 természeti rezerváció és 6 természeti emlék segítségével vannak védve. Az egész területen a látogatók kényelmét szolgálja a jelölt turisztikai és cikloturisztikai ösvények sűrű hálója. Fokozatosan 7 oktatóösvény lett kiépítve.

Jeseníky     Jeseníky


Jeseníky     Jeseníky
Město Jeseník - nazývané „perlou Jesenicka“ pro svou překrásnou přírodní polohu leží na soutoku horských říček Staříče a Bělé, kudy procházejí i cesty, které jej spojují přes Ramzovské a Červenohorské sedlo s okolním světem. Soutok obou těchto řek tu vytvořil rozlehlá štěrkoviště, jež přiměla první zdejší osadníky kolem r. 1260, aby začali městu říkat Frývaldov (frei vom Walde).
V průběhu staletí se zde střídala sláva hornická (těžba zlata a železa), textilní (výroba damašku) a v okolí kamenická (proslulý slezský mramor). Zdejší mimořádné klimatické a geografické podmínky daly vzniknout světově proslulým lázním na Gräfenbergu. Založil je ve 20. letech 19. století Vincenz Priessnitz (1799 - 1851), který využil léčiivých účinků studené pramenité vody. Tradici lázeňství připomínají desaítky pomníků a pomníčků při pramenech v okolí lázní a městských sadů. Dnes se v Priessnitzových léčebných lázních léčí choroby dýchacího ústrojí, štítné žlázy, choroby srdečně cévní, duševní, ženské a kožní. Vedle lázeňství je město významné jako centrum letní a zimní turistiky, s řadou stylových penzionů, hospůdek a restaurací a rovněž s kulturním i sportovním zázemím.
Miasto Jeseník - nazwane perłą Jeseni cka ze względu na swoje przepiękne położenie w przyrodzie leży w dorzeczu rzek górskich Starzycz (Staříč) i Biała (Bělá) gdzie przebiegają i drogi, które je łączą poprzez Ramzowskie i Czerwonohorskie siodło (Červenohorské sedlo) z okolicznym światem. Spływ obu tych rzek wytworzył tu rozległe żwirowisko, także około 1260 roku pierwsi osadnicy zaczęli miejsce to nazywać Frywaldow (frei vom Walde). Na początku była to wieś ale w krótkim czasie stała się miastem ( około 1267 roku ). W trakcie wieków zmieniala się tutaj slawa górnicza (vydobywanie zlota i metali), tekstylna (produkcja adamaszku) i w okolicy kamieniarska (slynny śląski marmur). Tutejsze wyjątkowe klimatyczne i geograficzne warunki daly powstać światowej slawy uzdrowiskom na na Gräfenbergu. Zaloźyl je w latach 20-tych XIX. Wieku Vincenz Priessnitz (1799 - 1851), który wykorzystal dzialania lecznicze chlodnej wody źródlanej. Tradycję uzdrowisk przypominają dziesiątki pomników i pomniczków przy źródlach w okolicy uzdrowisk i miejskich sadów. Dzisiaj w uzdrowiskach leczniczych Priessnitza leczy się choroby dróg oddechowych, tarczycy, choroby kardiologiczne, psychiczne, kobiece i skórne. Oprósz uzdrowisk slynie miasto jako centrum letniej i zimwej turistyki górskej, z szeregiem stylowych pensjonatów, restauracyjek i restauracji jak równieź z swym zapleczem kulturalnym i sportowym. Jeseník város - „Jesenicko gyöngyének“ nevezik a gyönyörű természeti helyzete miatt a Staříč és Bělá folyók összefolyásánál fekszik , amelyek összekötik a Ramzovské és Červenohorské nyergen keresztül a környező világgal. Ezen két folyó összefolyása itt terjedelmes kavicsosokat alakított ki, amely a helybeli telepeseket 1260 körül a Frývaldov (frei vom Walde) név adására inspirálta. . Az évszázadok alatt bányászati ( arany és vasbányászat) és textil (damasztgyártás) időszakok váltották egymást, a környéken pedig a kőfaragás (a híres sziléziai márvány). A helybeli különleges időjárási és földrajzi feltételek tették lehetővé a Gräfenberg világhírű fördő keletkezését. Alapítója a 19.század 20.-as éveiben Vincenz Priesnitz (1799-1851) volt, aki kihasználta a hidegforrásvíz gyógyító hatásait. A fürdő tradícióját több tíz emlékezetesség bizonyítja a fürdő forrásai és a városi park közelében. Manapság a Priessnitz gyógyfürdőben légzőszervek megbetegedései, pajzsmirigybetegek, szív és érbetegek, lelkibetegek, női és bőrbetegek vannak gyógyítva. A fürdőn kívül a város jelentős nyári és téli turisztikai centrum, egész sor stílusos panzióval, vendéglővel, kulturális és sportlehetőséggel.

Dahlie rallye
město Jeseník
Priessnitzovy léčebné lázně - leží v malebné poloze na svazích Studničního vrchu asi 2 km od města Jeseník, v průměrné nadmořské výšce 620 m, nejsevernějším výběžku Slezska a Moravy. Jejich areál, citlivě zasazený do krajiny, tvoří dominantu širokého okolí. Lázně mají mimořádně příznivé klimatické podmínky a umožňují léčit hosty v kterémkoliv z ročních období. Ze tří stran, ze severu, západu a jihu je chrání vysoké hřebeny hor, pouze směrem na východ je údolí otevřeno do polských rovin. Zdejší mikroklima je velmi vhodné pro léčení horních a dolních cest dýchacích, potíží krevního oběhu, nervové soustavy a vegetativního nervstva. Zajímavou náplň mají i krátkodobé ozdravné pobyty, které mají za cíl zvýšit tělesnou i duševní kondici.
Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí lázně jedinému člověku, a to Vincenzi Priessnitzovi, zakladateli vodoléčby, který v roce 1822 založil na Gräfenbergu první vodoléčebný ústav na světě. V blízkém okolí, především na svazích Studničního vrchu, vyvěrá ze země na 80 registrovaných a pojmenovaných pramenů.
Jeseník - lázně
Priessnitzovy léčebné lázně (Uzdrowisko Priessnitz) jest malowniczo położone na stokach Studničního Wzgórza niespełna 2 km od miasta Jesenik, na średniej wysokości 620 m nad poziomem morza, w najbardziej na północ wysuniętym fragmencie czeskiego Śląska. Uzdrowisko, umiejętnie rozplanowane w przepięknym krajobrazie, góruje nad okolicą. Odznacza się wyjątkowymi warunkami klimatycznymi, umożliwiającymi leczenie gości przez cały rok. Z trzech stron: północy, zachodu i południa, chronione jest przez wysokie masywy górskie, jedynie biegnąca na wschód dolina otwarta jest na polskie równiny. Tutejszy mikroklimat sprzyja leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych, problemów z układem krwionośnym, systemu nerwowego oraz nerwów wegetatywnych. Interesujące są także krótkie pobyty zdrowotne, które mają poprawić kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną.
Swoje powstanie oraz późniejszą sławę uzdrowisko zawdzięcza jednemu człowiekowi - Vincenzovi Priessnitzovi, twórcy i propagatorowi wodolecznictwa, który w 1822 roku założył w ówczesnym Grafenbergu pierwszą na świecie placówkę stosującą wodolecznictwo. W okolicy, a głownie na stokach Studničního Wzgórza, wypływa z ziemi 80 zarejestrowanych i nazwanych źródeł.
Priessnitz gyógyfürdő a Studniční vrch lejtőinek festői helyzetében helyezkedik el, Jesník városától 2km-re, 620m átlagos tengeri magasságon, a Szilézia és Morvaország legészakibb szögletében. A fürdő, érzékenyen beépítve a környzetbe a széles környék dominánsát alkotja. A fürdőnek különlegesen kedvező időjárási feltételei lehetővé teszik a vendégek gyógyítását bármely évszakban. Három oldalról, északról, nyugatról és délről védett a hegységek magas csúcsai által, csakis keleti irányba nyitott a lengyel síkságok felé. Az itteni mikroklíma nagyon alkalmas a felső és alsó légzőutak gyógyítására, keringési zavarok, idegrendszer és vegetatív idegek gyógyítására. Érdekesek a rövidtávú gyógylátogatások is, amelyeknek célja a testi és lelki kondíció javítása. . A fürdő létezését és későbbi hírességét egyetlen embernek köszönheti, Vincenz Priessnitznek, aki megalapítója a vízgyógyászatnak, és aki 1822-ben Gräfenbergben megalapította az első vízgyógyászati intézetet a világon. A közvetlen közelben, elsösorban a Studniční csúcs lejtőin 80 regisztrált és megnevezett forrás fakad a földből.
Jeseník
Lipová lázně

Lipová lázně je malebná obec ležící v údolí říčky Staříč na rozhraní Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. Má ráz horské obce, čemuž odpovídají i značně se lišící nadmořské výšky střed obce 498m n.m., vrchol hory Šerák 1351m n.m. Je součástí jesenického regionu, správně je přičleněna pod Olomoucký kraj. Historicky patří do území Slezska, přičemž západní hranice katastru tvoří hranici mezi Moravou a Slezskem.
Na západě se v bodě zvaném Smrk hraničník dotýká státní hranice s Polskou republikou. Obec má 2 5OO obyvatel a vznikla sloučením dvou původně samostatných obcí Horní a Dolní Lipová. Je střediskem letní turistiky pro svou hustou síť pěších i cykloturistických tras. V zimě nabízí sportovní vyžití ve dvou lyžařských areálech a na četných běžkařských trasách. Z Lipové - lázní se můžete vydat za poznáváním všech přírodních i kulturních památek, které návštěvníkům nabízí Jesenicko.
Lipová - lázně (Lipowa-Zdrój) - jest malowniczą miejscowością leżącą w dolinie rzeczki Staříč na granicy pasm górskich Wysokiego Jesionika (Hrubý Jeseník) i Gór Rychlebskich (Rychlebské hory). Ma ona charakter górski, co potwierdza jej położenie i znaczne różnice wysokości. Środkowa część miejscowości leży na wysokości 498 m n.p.m., a pobliski szczyt Šerák (czyt. Szerak) 1351 m n.p.m. Lipová jest częścią regionu jesenickiego, administracyjnie jest częścią Województwa Ołomunieckiego. Historycznie należy do terytorium Śląska, przy czym zachodnia granica gminy stanowi granicę między Śląskiem a Morawami. Na zachodzie w punkcie zwanym Smrk-hraničník styka się granicą z Polską. Gmina ma 2 500 mieszkańców i powstała w wyniku połączenia dwóch samodzielnych jednostek administracyjnych Horní i Dolní Lipová (Górna i Dolna Lipowa). Jest ośrodkiem turystyki letniej dzięki gęstej sieci pieszych i rowerowych tras turystycznych. Zimą leżące na jej terenie dwa ośrodki narciarskie oraz liczne trasy biegowe zapewniają dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Lipová-lazně jest też korzystnie położonym punktem wypadowym do organizowania wycieczek, podczas których można zapoznać się z atrakcjami przyrodniczymi, kulturalnymi i historycznymi regionu jesenickiego. Lipová lázně festői község a Staříč folyó völgyében a Hrubý Jeseník és Rychlebské hory határán. Hegyi falu jellege van, amelynek megfelel a jelentős mértékben különbözö tenger feletti magasságok is - a község központja 498m t.f.m, a Šerák hegy csúcsa 1351m t.f.m. A Jeseníky régió része, hivatalosan az Olomouc-i kerületbe tartozik. Történelmileg Szilézia területéhez tartozik, miközben a nyugati határa húzza meg a határvonalat Morva és Szilézia között. Nyugaton a Smrk hraničník nevezetű ponton a Lengyelországi állami határt érinti. A községnek 2500 lakosa van és eredetileg két önálló község, Horní és Dolní Lipová egybeolvadásával keletkezett. A nyári turisztika központja a gyalogos és bicikliösvények sűrűn kiépített hálózatának köszönhetően. Télen két síközpontja és sok sífutópályája ajánl kielégítést a sportolni vágyóknak. A Lipová-fürdőből elindulhat a mindennemű természeti és kulturális emlékezetesség megismerése céljából, amelyeket a látogatóknak a Jesenicko ajánl fel

Lázně Dolní Lipová
Lázně Dolní Lipová - jejich počátky jsou neodmyslitelně spjaty se jménem jejich zakladatele, přírodního léčitele Johanna Schrotha. V meziválečném období se Lipová stala vyhledávaným místem pro domácí i zahraniční klientelu. Ta sahala od Spojených států amerických až po arabské emiráty. Za druhé světové války byl provoz lázní omezen, neboť zde byl zřízen vojenský lazaret. V roce 1949 byly lázně zestátněny a v roce 1957 organizačně přičleněny k lázním v Jeseníku. V padesátých a šedesátých letech 20. století se zde léčila obezita, později byla zavedena i léčba diabetu. V současnosti jsou lázně vlastnictvím soukromé společnosti Schroth, spol. s r.o. Léčí se zde především poruchy látkové výměny, kožní nemoci, choroby zažívacího traktu a oběhového ústrojí. V areálu lázní se nachází upravené parky s mnoha druhy okrasných dřevin a také komplex lázeňských budov převážně z konce 19. století. K nejstarším patří tzv. Gründungshaus postavený zakladatelem lázní Johanem Schrothem v roce 1842. Na domě je umístěna pamětní deska. V lázeňském parku najdeme i dva památníky. Památník Johanna Schrotha věnovaný zakladateli lázní vděčnými pacienty v roce 1870 s textem na desce: “Ve vlhkém teple se daří dobře dřevu, plodům, vínu ba i masu a kostem. Dobrodinci lidstva 1870“. Druhým památníkem v blízkosti dřevěné budovy u říčky Staříč je busta Emanuela Schrotha z roku 1894 od sochaře Stahla, vytesaná z hornolipovského mramoru.
dahlie
Uzdrowisko Dolní Lipová - oddzielnym rozdziałem historii Lipowej jest powstanie tutejszego uzdrowiska. Jego początki są nierozłącznie związane z nazwiskiem jego założyciela, uzdrowiciela Johanna Schrotha. W okresie międzywojennym Lipowa stałą się popularnym kurortem przyciągającym gości z kraju i zagranicy. Sława tego miejsca rozciągała się od Stanów Zjednoczonych po Zjednoczone Emiraty Arabskie.
W czasie drugiej wojny światowej działalność uzdrowiska została ograniczona, ponieważ przekształcono je w szpital wojskowy. W 1949 r. uzdrowisko zostało znacjonalizowane, a w 1957 zostało organizacyjnie włączone do uzdrowiska w Jeseniku. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. leczono tu otyłość, a później wprowadzono leczenie cukrzycy. Obecnie uzdrowisko należy do prywatnej spółki Schroth. Leczy się tu przede wszystkim zaburzenia przemiany materii, choroby skórne, choroby układu trawiennego oraz układu krwionośnego. Uzdrowisko tworzy ładnie utrzymany park z licznymi gatunkami roślin ozdobnych oraz kompleks budynków uzdrowiska, głównie z końca XIX w. Do najstarszych należy tzw. Gründungshaus,zbudowany przez założyciela uzdrowiska Johana Schrotha w 1842 r. Na budynku znajduje się pamiątkowa tablica. W parku uzdrowiskowym znajdują się też dwa pomniki. Jednym z nich jest pomnik Johanna Schrotha, ofiarowany założycielowi uzdrowiska przez wdzięcznych pacjentów, postawiony w 1870 r. z tekstem na cokole: „W wilgotnym cieple dobrze się ma drewno, płody, wino, a nawet mięso i kości. Dobroczyńcy ludzkości 1870”. Drugim pomnikiem stojącym w pobliżu drewnianego budynku nad rzeczką Staříč jest popiersie Emanuela Schrotha z roku 1894, autorstwa rzeźbiarza Stahla, wyciosane w miejscowym marmurze.
Lázně Dolní Lipová keletkezése elkülöníthetetlenül össze van kötve megalapítójával, Johanna Schroth természetgyógyásszal. A két világháború közötti időszakban Lipová a hazai és külföldi vendégek keresett helyévé vált. Vendégek érkeztek az Egyesült Amerikai Államoktól az Arab Emirátusig. A második világháború alatt a fürdő működése csökkentve volt, mivel katonai kórház volt itt megalapítva. 1949-ben a fürdő államosítva lett és 1957-ben szervezetileg hozzá lett csatolva a Jeseníky fürdőihez. A 20.század ötvenes és hatvanas éveiben túlsúlyban szenvedők voltak itt kezelve, később cukorbetegek is. Jelenleg a fürdő a Scroth Kft. magántársaság tulajdonában van. Gyógyítva vannak itt elsősorban anyagcserezavarban szenvedők, bőrbetegek, emésztőrendszerbetegek és vérkeringési zavarokkal küszködő betegek. A fürdő területén sok fajta díszfát tartalmazó gondozott park helyezkedik el, a fürdő épületeinek komplexusa legnagyobb részben szintén a 19.század végéről származik. A legidősebb közé tartozik az ún.Gründunghaus, amely a fürdő alapítója, Johann Schroth által lett felépítve 1842-ben. A házon emléktábla található. A fürdő parkjában két emlékezetességet is találhatunk. Johann Schroth emléktábláját, amely a fürdő alapítójának tiszteletére lett felállítva hálás paciensei által 1870-ben a következő szöveggel: „A nedves melegben jól érzi magát a fa, gyümölcs, bor, de a hús és csont is. Az emberiség jótevőjének 1870“. A másik emlékezetesség a Staříč folyó közelében található egy faépület közelében, és Stahl szobrász műve, amely Emanuel Schroth mellszobra, felsőlipovái márványból faragva.

Jeskyně

Jeskyně Na Pomezí - leží 2 km severně od obce Lipová-lázně. Jeskynní systém byl zčásti znám již v roce 1936. Teprve v roce 1949 byla jeskyně prozkoumána v celém rozsahu. Zpřístupňovací práce byly provedeny v roce 1950 a dokončeny v roce 1955. Celková délka návštěvní trasy činí 530 metrů. Jeskyně Na Pomezí jsou největším jeskynním systémem v ČR vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými a místy vysokými puklinovými chodbami, které se v místech křížení rozšiřují v menší dómy. K nejvýznamnějším částem jeskyní patří Ledový dóm, Dóm u smuteční vrby, chodba Římských lázní, Bílý dóm, Královský komín, Klenotnice a Vstupní dóm. Pro tyto jeskyně jsou typické nátekové útvary, vytvářející kaskády a mohutné členité krápníky. Jaskinie Na Pomezí - znajdują się 2 km na północ od miejscowości Lipová-lázně w Górach Rychlebskich. Jaskinie powstały w krystalicznym wapieniu i są znane od roku 1936. Do zwiedzania zostały udostępnione dopiero w 1955 roku, słyną z bogactwa występujących w nich form naciekowych. Można zobaczyć tu zarówno olbrzymie stalaktyty, jak i cieniutkie słomki, a także okrągłe formy, tzw. perły jaskiniowe. Korytarze jaskini rozszerzają się, tworząc duże komory. Zwiedzając jaskinię, pokonujemy 410 m, a całe zwiedzanie trwa 45 minut. Przed jaskiniami jest duży parking, bufet i sklepik z pamiątkami. Do jaskiń można się dostać pieszo szlakami turystycznymi lub dojechać pociągiem, samochodem czy autobusem. Na Pomezí barlang - 2 km-re északra fekszik a Lipová-lázně községtől. A barlang rendszere részben már 1936-ban ismert volt. 1949-ben lett a barlang teljes mértékben átvizsgálva. Az elérhetőségi munkák 1950-ben lettek megkezdve és 1955-ben befejezve. A látogatási út teljes hossza 530m. A Na Pomezí barlang a CsK legnagyobb barlangrendszere, amely márvány ún.krisztalikus mészkővé való átalakulásával keletkezett. Jellemzők a keskeny, helyben magas, hasadékos folyosókkal, amelyek kereszteződésüknél dómokra szélesednek. A barlangrendszer legjelentősebb részei közé tartoznak a Jégdóm, Dóm a szomorú fűzfánál, Római fürdő folyosója, Fehér dóm, Királyi dóm, Ékszeresdoboz és Belépési dóm. Ezen barlangokra jellemző a tipikus lefolyott alakzatok, amelyek kaszkádokat és hatalmas tagolt cseppköveket alakítanak ki.

jeskyně    jeskyně

Zámek Jánský vrch - stojí nad městem Javorník, 25 km od Lipové - lázní. Po staletí byl sídlem vratislavských biskupů. V minulosti byl několikrát dobýván a přestavován. Svoji nynější podobu získal v 18. století, kdy byl přestavěn v barokním stylu.
Veřejnosti je zámek zpřístupněn dvěma okruhy. K vzácným památkám patří plastiky a obrazy v zámecké kapli, raritou je největší registrovaná sbírka historických dýmek.
Zámek Jánský vrch (Wzgórze Jana) Zamek góruje nad miastem Javorník, 25 km od Lipové-lázní. Od stuleci był letnią siedzibą biskupów wrocławskich. W przeszłości kilka razy przebudowywany, swój obecny wygląd uzyskał w XVIII w., kiedy został przebudowany w stylu barokowym.
Na zamku wyznaczono dwie trasy do zwiedzania. Do znaczących zabytków należą zbiory rzeźb i obrazów znajdujące się zamkowej kaplicy, rarytasem jest największy w kraju zarejestrowany zbiór starych fajek.
Jánský vrch kastély- Javorník város felett helyezkedik el, 25 km Lipová lázně-től. Évszázadokon keresztül a vratiszlavi püspökök székhelye volt. A múltban többször is ostrom alatt állt és át lett építve. Jelenlegi kinézését a 18.században kapta, amikor barokk stílusban lett átépítve. A nyilvánosság számára a kastély két körúton van bemutatva. Az értékes emlékezetességek közé tartoznak a kastély kápolnájában található plasztikák és képek, érdekesség az itt található legnagyobb regisztrált történelmi pipagyűjtemény

zámek

Dlouhé Stráně - leží v katastru obce Loučná nad Desnou. Elektrárna má tři "nej": největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW, elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m a největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW. Elektrárna plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí - statickou, dynamickou a kompenzační. Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě. Elektrárna je řešena jako podzemní dílo. Obě soustrojí jsou umístěna v podzemí, v kaverně o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 m. Souběžně s kavernou turbín se v podzemí nachází komora transformátorů, která má rozměry 115 x 16 x 21,7 m. V této komoře jsou dva blokové trojfázové transformátory, rozvodny 22 kV a další zařízení. Horní nádrž je s podzemní elektrárnou spojena dvěma přivaděči, každým pro jedno soustrojí. Přivaděče mají délku 1547 m a 1499 m. Elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o průměru 5,2 m. Tunely jsou dlouhé 354 a 390 metrů. Dolní nádrž se nachází na říčce Divoká Desná. Nádrž má celkový objem 3,4 mil. kubických metrů, výšku hráze 56 m, kolísání hladiny 22,2 m. Horní nádrž se nachází na hoře Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m. Má celkový objem 2,72 mil. m 3. Technologický proces zajišťují dvě reverzní turbosoustrojí, každé o výkonu 325 MW. Výkon reverzní turbíny při čerpadlovém režimu činí 312 MW, při turbínovém až 325 MW. Dlouhé Stráně - elektrownia szczytowo-pompowa na rzeczce Divoká Desná, niedaleko miejscowości Loučná nad Desnou, ok. 30 km od Lipové. Ma moc 650 MW. Cały proces produkcji energii odbywa się w wyniku pompowania wody z dolnego zbiornika do górnego, w czasie, gdy w sieci jest nadmiar energii, a następnie spuszczania wody z górnego zbiornika do dolnego przez turbinę gdy wzrasta zapotrzebowanie na energię. Górny zbiornik jest na wysokości 1350 m n.p.m., woda do turbin jest prowadzona dwoma rurociągami o średnicy 3,6 m i długości 1,5 km. Oba dwukierunkowe agregaty, każdy o mocy 325 MW, znajdują się w podziemnej hali o długości 87 m, szerokości 25,5 m i wysokości 50 m. W podziemnej komorze są też umieszczone transformatory blokowe, a dodatkowo znajdują się tu tunele komunikacyjne, technologiczne i wentylacyjne oraz sztolnie o łącznej długości 8,5 km. Podziemna elektrownia jest połączona z dolnym zbiornikiem dwoma tunelami odpływowymi. Moc jest prowadzona pod ziemią kablami 400 kV. Dlouhé Stráně - a Loučná nad Desnou község katasztrusában helyezkedik el. A villanyerőmű három „leg“-gel dicsekedhet: legnagyobb rezerva vízturbinával Európában 325MW, villanyerőmű a legnagyobb eséssel a Cseh Köztársaságban 510,7 m és a legnagyobb szerelt teljesítmény a CsK területén 2 x 325 MW. A villanyerőmű a villamosrendszerben több jelentős funkciót tölt be statikait, dinamikait és kompenzációt. A statikai funkció alatt a felesleges energia rendszerben való átváltoztatása csúcsenergiára értendő a hálózatban található felesleges energia jelenlétekor (elsősorban éjjel) a vizet az alsó tartályból szivatják, míg a csúcs alatt, energiahiány esetében a turbinarendszerben elektromos energiát gyártanak. A dinamikus funkció alatt értendő a rendszer teljesítményi rezervái funkciója betöltésének képessége, regulációs teljesítmény és energia gyártása és a rendszer rezgésszáma irányításának képessége. A kompenzásiós működtetés a rendszer feszültségének regulációját teszi lehetővé. A villanyerőmű föld alatti építmény. Mindkét része a föld alatt helyezkedik el, 87,5 x 25,5 x 50 m méretű kavernában. A turbinák kavernájával párhuzamosan a föld alatt helyezkedik el a transzformátorok kamrája, amelynek méretei 115 x 16 x 21,7 m. ebben a kamrában van elhelyezve két blokkos háromfázisú transzformátor, 22kV elosztó és további berendezések. A felső tartály a föld alatti villanyerőművel két csatlakozó által van egy egésszé összekötve. A csatlakozók hossza 1547m és 1499m. az alsó tartállyal két 5,2m átmérőjű hulladékalagúttal van összekötve. Az alagutak 354 és 390 m hosszúak. Az alsó tartály a Divoká Desná folyón van elhelyezve. A tartály össztérfogata 3,4 mil.köbméter, magassága 56 m, a vízszint változása 22,2m. a felsö tartály a Dlouhé Stráně hegyen található 1350 m tenger feletti magasságban. Össztérfogata 2,72 mil. m 3. A műszaki eljárást két rezerva turbínarendszer biztosítja be, mindegyik teljesítménye 325 MW. A rezerva turbína teljesítménye a szivattyúrendszernél 312 MW, a turbínarendszernél 325MW.

elektrárna

Dlouhé stráně    Dlohé stráně

 

| ^ nahoru ^ | home dále |
| Náš sraz | Náš kalendář výjezdů | Různé kalendáře | Kontakty | Z historie klubu | Vtipy | Diskuze | Fotografie | Video, hry | Kalendář AČR |

home - úvodní stránka zpět    Bojuj proti Spamu! Klikni zde!    vstup jen pro členy klubu

http://www.caravanclub.name    Logo dahlie rallye    TOPlist    ČASOPIS pro caravanisty  www.karavan.cz

www.caravan.cz
Copyright © Caravan Club Šumperk v AČR - 2008   Zjištění pageranku e-mail:caravanclub @ centrum.cz