Také karavan. Caravanclub Šumperk v AČR
nastavit Caravanclub Šumperk jako domovskou  stránku
                                                            

Menu - prosím vyberte si
hlavní stránka Caravanclubu Šumperk
náš sraz
Kalendář našich výjezdů
kalendáře ostatní - AČR, slovenské pokud seženu i polské
pozvánky
fotografie z našich caravanistických výjezdů
odkazy
různé informace
z historie klubu
bazárek
střed menu
mapa webu
FORMULÁŘ PRO VAŠE DOTAZY, NÁZORY, KRITIKU
Návštěvní kniha - jednoduchá komunikace s ostatními čtenáři našich stránek
 konec menu

Česká republika

Autoklub České republiky

FEDERATION INTERNATIONALE DE CAMPING ET DE CAVANNING Bruxelles

logo Klub Českých turistů

Něco málo z historie Karavanklubu Šumperk.

Z historie klubu. Historie Karavanklubu Šumperk se začala psát v roce 1979, kdy na srazu Karavanklubu Ostrava ve Velké Kraši u Vidnavy byl z popudu členů tohoto klubu ustaven přípravný výbor Šumperského karavanklubu (pan Jančík a Gronych). Na 13.3.1980 byla svolána ustavující schůze a za účasti 17 členů byl ustaven Karavanklub Šumperk. V předstihu před tímto dnem byla připravena kompletní dokumentace pro stavbu obytných přívěsů ve třech základních velikostech, protože se předvídal zájem především o stavbu jednotlivých přívěsů. Na založení klubu se podíleli hlavně pan ing. Schůrek, Jiří Jančík, Zdeněk Gronych, ing. Milan Kalina. První klubový sraz byl uspořádán již příští rok v ATC Bobrovník v Jeseníkách, za účasti 8 obytných přívěsů. Další srazy byly již pořádány v ATC Mohelnice.
Pro pomoc stavitelům přívěsů byla vyrobena válcovací stolice na vzorkování plechů, formy na laminátové doplňky, blatníky, zadní panely a další. Problémy se stavbou obytných přívěsů byly konsultovány při pravidelných měsíčních schůzích, při osobních setkáních členů, ale také přímo u jednotlivých výrobců. Pomoc stavějícím se tak stala hlavní náplní činnosti v prvním období jeho činnosti. Na dokončených výrobcích se tato péče projevovala – zlepšila se kvalita vzhledu i provedení nově vyráběných přívěsů. Rozsah zpracované a zájemcům nabízené dokumentace na caravany vzrostl na šest typ. Připravena byla i dokumentace na přestavbu vozidel Š-1203 a AVIA 15 (30) na obytné automobily.
V současné době, tak jako v jiných klubech, požadavky na nové stavby obytných vozidel silně poklesly. Proto členové změnili sféru zájmu a začali se věnovat turistické činnosti ve větším rozsahu. Výsledkem je současný stav. Klub má navázanou spolupráci se všemi kluby stejného zaměření, v rámci České republiky a navázal od roku 1989 i součinnost s kluby v Polsku, hlavně ve Wroclavi (Kotvica a Relax). Výsledkem spolupráce byly vzájemné návštěvy na klubových akcích.
Po desetiletí práce Ing. Schůrka ve vedení klubu došlo ke změně na této klubové funkci. Předsedou se stal p. Oldřich Lhotecký a jeho nejbližšími spolupracovníky p. Sontág, Šmoldas, Gronych, Voloszcuk, Lukavský. Hezčí část klubových osádek ve vedení klubu zastupuje paní Lukavská. V posledním desetiletí se členové klubu aktivně podílí na veškeré činnosti republikové organizace caravanistů, sdružené v Autoklubu ČR. Několikrát se za toto období spolupodíleli na uspořádání Národního srazu caravanistů a vždy byla jejich organizační práce účastníky setkání hodnocena velmi pochvalně.
Součástí činnosti klubu však není jen domácí turistika a účast na Národních srazech a akcích jiných klubů. Vzhledem k současné možnosti volného cestování, členové využívají i možnosti vycestovat s caravany a obytnými automobily do zahraničí. Značný vliv na toto rozhodnutí měla účast na Rally F.I.C.C. ve Vysokých Tatrách, v roce 1991. Po velmi milém přijetí nás příjemně překvapila i celková atmosféra setkání caravanistů světa, která byla i navzdory velmi špatnému přátelská. Dojem však poněkud pokazili sami organizátoři akce, když "domácí" účastníky ubytovali na samém okraji veškeré krásy i přesto, že caravany a obytné automobily našich členů se svými vlastnostmi nejméně vyrovnají zahraničním.
V důsledku známého společenského vývoje ve státě, neustálého zdražování zejména pohonných hmot, poklesl postupně počet členů klubu. Po ukončení činnosti okolních klubů v Prostějově a Opavě, klub přijal za své i členy z těchto klubů.
Dvacet let věku není dlouhá doba, přesto si myslím, že Caravan club Šumperk v AČR má takové výsledky své činnosti, které jej řadí mezi přední kluby, sdružené v Asociaci Caravan clubů AČR. Do dalších let přeji členům klubu i členům Asociace hodně zdraví a šťastné návraty z cest.

text: Oldřich Lhotecký

 

Několik už historických fotografií. Kliknutím na náhled se foto zvětší.


radíme křtění karavanu dětské hry


Oldo a jedeme brigáda FICC Tatry FICC Tatry

 


Logo Karavanklubu Šumperk.

  Naše stránky jsou umístěny v katalogu:

Seznam

ATLAS.CZ

 klikni.cz

 Autokemp Bobrovník Lipová lázně u Jeseníku

Nakole.cz

CKC

e-Dovolena

people.cz


hlavní stránka Informace o našem srazu v Mohelnici Kalendář našich výjezdů Kalendáře ostatní pozvánky fotografie odkazy různé informace z historie klubu bazárek
zpět Copyright ©Caravanclub Šumperk v AČR - 2005