Také karavan. Karavanklub Šumperk - HOME- vítejte
nastavit Karavanklub Šumperk jako domovskou  stránku
                                                            
hlavní stránka
náš sraz
Kalendář našich výjezdů
kalendáře ostatní
pozvánky
fotografie
odkazy
ruzné informace
z historie klubu
bazárek
zde nic není

Česká republika

Autoklub České republiky

FEDERATION INTERNATIONALE DE CAMPING ET DE CAVANNING Bruxelles

logo Klub Českých turistů

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek.

     Krátce k jednotlivým stránkám v našem menu jak jdou po sobě:
   Hlavní stránka:Zde se nacházíte.
   Náš sraz:  Mnoho informací o našem klubovém srazu, který se koná tradičně koncem srpna v kempu Morava v Mohelnici. Všichni jste srdečně zváni.
   Kalendář náš:  Tady jsou jednotlivé srazy a akce na které jezdí tradičně mnoho našich členů, ale samozřejmě nejsou to jediné akce na které naši členové jezdí.
   Kalendáře ostatní:  Zde je celorepublikový kalendář akcí Karavanklubů sdružených v Asociaci Caravanclubů AČR >>>>>2004 a kalendáře slovenské a polské pokud se mi je podaří sehnat.
   Pozvánky:  Tady zveřejňuji pozvánky od našich karavanistických přátel. Zveřejním i Vaši pozvánku. Můžete mi ji zaslat e-mailem, poštou nebo předat osobně. Myslím si, že informací o karavanistických akcích není nikdy dost.
   Fotografie:  Ze srazů a akcí tu je mnoho fotografií, které určitě vypoví o našem klubu více nežli slova.
   Odkazy:  Několik odkazů a adres, které se mi jeví zajímavé..
  Různé informace: Informace, které nejde jinam zařadit
  Z historie:  Krátké seznámení s historií Karavanklubu Šumperk. Vypracoval Oldřich Lhotecký.Na závěr několik fotografií.
   Bazárek:   Zde jsou inzeráty na karavany popř. obytná auta.

   Vážení karavanisté, karavanistická sezóna se nám pomalu otevírá, takže po zimním spánku vyrazíme do světa. Naše stránky tím pádem budou mít o čem psát a informovat Vás. Můžete navštívit proto naše stránky častěji a získat nejnovější zprávy. Budu se o to snažit seč budu moci. Děkuji za Vaši přízeň a těším se na setkání na některém karavanistickém výjezdu. Nabízím též všem pořadatelům karavanistických akcí zveřejnění termínů těchto akcí na těchto našich stránkách.

Jar. Mačát   

čára

xx

Náš předseda Caravan clubu Šumperk zhodnotil sezónu roku 2003 takto:
cc

          Zvolení zástupci Caravan clubu Šumperk:
  Předseda:
      Jaromír Piskoř - telefon: 602 736 704,  e-mail: p.piskor@quick.cz
    Pokladník:
      Ing. Pavel Neděla – telefon: 603 719 470
    Hospodář a turistika:
      Josef Voloszcuk – telefon: 604 915 133
    Propagace a turistika:
      Jaroslav Mačát (autor těchto stránek) - telefon: 605 818 092,  e-mail: jamac@quick.cz
    Členové:
      Miroslav Hroch - telefon: 607 717 095
      Lukavská Mila - telefon: 605 147 843

  Náš e- mail:

  karavanklubsumperk@quick.cz
        Zašlete mi svoje názory,kritiku, připomínky nebo návrhy na zlepšení stránek nebo dotazy ohledně akcí našeho karavanklubu. Rád Vám odpovím. Adresa našich www stránek:
     http://web.quick.cz/karavanklubsumperk/
Logo Karavanklubu Šumperk.

  Naše stránky jsou umístěny v katalogu :

Seznam


ATLAS.CZ

  klikni.cz

Reklama:

 Autokemp Bobrovník Lipová lázně u Jeseníku


Nakole.cz

CKC


e-Dovolena


people.cz


   
hlavní stránka Informace o našem srazu v Mohelnici Kalendář našich výjezdů Kalendáře ostatní pozvánky fotografie odkazy různé informace z historie klubu bazárek
Copyright ©Caravan club Šumperk v AČR - 2004 nahoru